Viran täyttäminen OKM/2023/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hallitusneuvos Rami Sampalahti, p. +35 8295330190
Esitys
Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Elisa Kotiniemen 26.6.2023 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.