Muutos johtokunnan kokoonpanossa OKM/2023/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, p. +35 8295330234
Asia
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK on esittänyt, että Opetushallituksen johtokunnan jäseneksi toimitusjohtaja Teemu Hassisen tilalle nimitetään Sivistystyönantajien johtaja Heikki Kuutti Uusitaloa. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää eron toimitusjohtaja Teemu Hassiselle Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä 8.6.2023 lukien ja määrää samasta päivästä lukien Opetushallituksen johtokunnan jäseneksi johtaja Heikki Kuutti Uusitalon johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron toimitusjohtaja Teemu Hassiselle Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä 8.6.2023 lukien ja määrää samasta päivästä lukien Opetushallituksen johtokunnan jäseneksi johtaja Heikki Kuutti Uusitalon johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio