Viran täyttäminen OKM/2023/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.6.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Rami Sampalahti, p. +358 295 330 190

Esitys

Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan johtava tiedeasiantuntija, tekniikan tohtori Laura Taajamaan 1.8.2023 lukien.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.