Valtion edustajan määrääminen OKM/2022/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Elina Anttila, Hallitussihteeri p.+35 8295330184
Asia
Kirkkolain (1054/1993) 20 luvun 1 §:n mukaan yhtenä kirkon edustajana kirkolliskokouksessa on valtioneuvoston määräämä edustaja. Kirkkohallitus on 14.3.2022 päivätyllä kirjeellään pyytänyt, että valtioneuvosto määräisi edustajansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen ensimmäiselle 3.–6.5.2022 ja toiselle istuntokaudelle 7.–11.11.2022.
Esitys
Valtioneuvosto päättää määrätä edustajakseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen ensimmäiselle 3.–6.5.2022 ja toiselle istuntokaudelle 7.–11.11.2022 ylijohtaja Riitta Kaivosojan ja varaedustajaksi hallitusneuvos Hanna Kiiskisen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen