Arviointi- ja avustustoimikunta 2023 - 2027

OKM036:00/2023 Toimielin

Valtioneuvosto on asettanut nuorisolakiin perustuvan arviointi- ja avustustoimikunnan
nelivuotiskaudeksi 14.9.2023 – 13.9.2027, kuitenkin enintään siihen asti, kun uuden
toimikunnan toimikausi alkaa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM036:00/2023

Asianumerot VN/12748/2023

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.9.2023 – 13.9.2027

Asettamispäivä 14.9.2023

Toimielimen tyyppi Toimikunta

Yhteyshenkilö
Ella Kumpulainen, Pääsihteeri
puh. +358 295 330 294
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Toimikunta tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle
vuosittain esityksen valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten
nuorisoalan osaamiskeskusten valtionavustusten jaosta. Lisäksi toimikunta antaa
ministeriölle vuosittain lausunnon valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta, sekä tekee ministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Tiivistelmä

Valtioneuvosto on asettanut nuorisolakiin perustuvan arviointi- ja avustustoimikunnan
nelivuotiskaudeksi 14.9.2023 – 13.9.2027, kuitenkin enintään siihen asti, kun uuden
toimikunnan toimikausi alkaa.