Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiaksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2023 12.46
Uutinen
Kuvat: Emilia Anundi / OKM; Helene Schjerfbeck, Lukevat tytöt. Hannu Aaltonen / Kansallisgalleria; Laura Rautjoki / YM; Barbro Christina Hästesko-Fortunas hushållsbok från Stensböle / Svenska litteratursällskapet i Finland; Saamelaismuseo Siida

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kulttuuriperintö nähdään voimavarana tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Strategiassa on ensimmäistä kertaa Suomessa tarkasteltu kulttuuriperintöä kokonaisvaltaisesti: sitä on kaikkialla ja se on osa jokaisen elämää. Kulttuuriperintö voi olla aineellista, aineetonta tai digitaalista tai se voi liittyä kulttuuri- tai luonnonympäristöön.

Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiasta perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan, jonka mukaan ”laaditaan kulttuuriperintöstrategia”. Strategian laatiminen toteuttaa myös Euroopan komission 2018 Euroopan uutta kulttuuriohjelmaa (A New European Agenda for Culture), jossa jäsenmaita kehotetaan laatimaan omia kansallisia strategioitaan kulttuuriperinnön saralla.

Kulttuuriperintöstrategian visiossa korostetaan kulttuuriperinnön merkitystä yhteiskunnan voimavarana ja ihmisten elämänlaadun parantajana. Periaatepäätöksen keskeisiä arvoja ovat kestävyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus. Läpäisevänä arvona on myös vastuu kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja suojelusta tuleville sukupolville.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen neljä teemaa ovat:

  1. Kulttuuriperintö omana ja yhteisenä

  2. Kulttuuriperintö, luonto ja ilmastonmuutos

  3. Kulttuuriperintö, oppiminen, osaaminen ja tutkimus

  4. Kulttuuriperintö ja talous

Periaatepäätös sisältää 16 tavoitetta, jotka sisältävät 54 toimenpidelinjausta. 

Strategiassa on otettu kantaa kulttuuriperinnön mahdollisuuksiin osallisuuden lisäämisessä, kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden tunnistamisessa sekä kestävän kehityksen edistämisessä. Strategiassa on korostettu osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä luotettavan tiedon merkitystä sekä kuvattu kulttuuriperintöön liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia ja tarpeita.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen jälkeen työtä jatketaan laatimalla toimeenpanosuunnitelma, jossa yhteistyössä toimialojen ja sidosryhmien kanssa konkretisoidaan ja priorisoidaan toimenpiteiden aikataulu, toteutustapa, vastuutahot ja resursointi.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, p. 0295 330 281