Kansallisten taidelaitosten rahoituksen ja oikeudellisen aseman kehittämisen työryhmä

Kansallisten taidelaitosten rahoituksen ja oikeudellisen aseman kehittämisen työryhmä

OKM053:00/2020 Toimielin

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitusmallin ja
oikeudellisen aseman kehittämisestä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM053:00/2020

Asianumerot VN/20149/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.9.2020 – 31.5.2021

Asettamispäivä 10.9.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitusmallin ja
oikeudellisen aseman kehittämisestä.

Työryhmän tulee selvittää vaihtoehtoisia malleja kansallisille taidelaitoksille osoitettavan
valtion rahoituksen jakamiseksi sekä näihin malleihin liittyvistä yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteisiin liittyvistä ohjausmekanismeista.

Työryhmän tulee selvittää kansallisten taidelaitosten asemaan liittyviä sääntelytarpeita sekä arvioida eri rahoitusmalleihin liittyvät sääntelytarpeet kansallisten taidelaitosten tehtävien, rahoituksen määräytymisen perusteiden sekä ohjauksen osalta.

Työryhmän tulee laatia mahdolliset lakiehdotukset hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitusmallin ja
oikeudellisen aseman kehittämisestä.

Lisää aiheesta