Kansallisten taidelaitosten rahoituksen ja oikeudellisen aseman kehittämisen työryhmä

Kansallisten taidelaitosten rahoituksen ja oikeudellisen aseman kehittämisen työryhmä

OKM053:00/2020 Body

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitusmallin ja
oikeudellisen aseman kehittämisestä.

Project status

Basic information Completed

Project number OKM053:00/2020

Case numbers VN/20149/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 15.9.2020 – 31.5.2021

Date of appointment 10.9.2020

Type of body Working group

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitusmallin ja
oikeudellisen aseman kehittämisestä.

Työryhmän tulee selvittää vaihtoehtoisia malleja kansallisille taidelaitoksille osoitettavan
valtion rahoituksen jakamiseksi sekä näihin malleihin liittyvistä yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteisiin liittyvistä ohjausmekanismeista.

Työryhmän tulee selvittää kansallisten taidelaitosten asemaan liittyviä sääntelytarpeita sekä arvioida eri rahoitusmalleihin liittyvät sääntelytarpeet kansallisten taidelaitosten tehtävien, rahoituksen määräytymisen perusteiden sekä ohjauksen osalta.

Työryhmän tulee laatia mahdolliset lakiehdotukset hallituksen esityksen muotoon.

Summary

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitusmallin ja
oikeudellisen aseman kehittämisestä.

Read more

Kansallisille taidelaitoksille esitetään lakisääteistä valtionrahoitusta

Ministry of Education and Culture Press release 23.8.2021 8.36