Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä Taiku3

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä Taiku3

OKM045:00/2020 Kehittäminen

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä on opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön perustama yhteistyöryhmä. Tavoitteena on, että terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta on vahvemmin osa eri sektoreiden, erityisesti sosiaali- ja terveysalan, toimintaa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM045:00/2020

Asianumerot VN/4128/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.4.2020 – 15.2.2023

Asettamispäivä 30.3.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminta sidotaan entistä vahvemmin osaksi monialaista hyvinvoinnin edistämistä sekä sosiaali- ja terveyssektorin toimintaa. Jokaisen oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua taide-ja kulttuuritoimintaan elämän eri vaiheissa toteutuu ja eri väestöryhmien väliset erot osallistumisessa kaventuvat.

Tiivistelmä

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä on opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön perustama yhteistyöryhmä. Tavoitteena on, että terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta on vahvemmin osa eri sektoreiden, erityisesti sosiaali- ja terveysalan, toimintaa.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa kannustetaan poikkihallinnolliseen toimintaan tavoitteena lisätä kulttuurin hyvinvointivaikutuksia eri hallinnonalojen yhteistyötä lisäämällä. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä on OKM:n ja STM:n perustama työryhmä, jonka tavoitteena on taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –toiminnan juurruttaminen vahvemmin osaksi sosiaali- ja terveyssektorin toimintaa ja rahoitusta.

Työryhmä jatkaa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia - koordinaatio-ja seurantaryhmien 2015 ja 2019 tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteuttamista.

Lisätietoja

Lisää aiheesta