Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä Taiku3

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä Taiku3

OKM045:00/2020 Development

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä on opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön perustama yhteistyöryhmä. Tavoitteena on, että terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta on vahvemmin osa eri sektoreiden, erityisesti sosiaali- ja terveysalan, toimintaa.

Basic information Completed

Project number OKM045:00/2020

Case numbers VN/4128/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 9.4.2020 – 15.2.2023

Date of appointment 30.3.2020

Goals and results

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminta sidotaan entistä vahvemmin osaksi monialaista hyvinvoinnin edistämistä sekä sosiaali- ja terveyssektorin toimintaa. Jokaisen oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua taide-ja kulttuuritoimintaan elämän eri vaiheissa toteutuu ja eri väestöryhmien väliset erot osallistumisessa kaventuvat.

Summary

Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä on opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön perustama yhteistyöryhmä. Tavoitteena on, että terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta on vahvemmin osa eri sektoreiden, erityisesti sosiaali- ja terveysalan, toimintaa.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa kannustetaan poikkihallinnolliseen toimintaan tavoitteena lisätä kulttuurin hyvinvointivaikutuksia eri hallinnonalojen yhteistyötä lisäämällä. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide-ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä on OKM:n ja STM:n perustama työryhmä, jonka tavoitteena on taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –toiminnan juurruttaminen vahvemmin osaksi sosiaali- ja terveyssektorin toimintaa ja rahoitusta.

Työryhmä jatkaa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia - koordinaatio-ja seurantaryhmien 2015 ja 2019 tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteuttamista.

Additional information

Read more

Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä on aloittanut työnsä

Ministry of Education and Culture Ministry of Social Affairs and Health News item 1.10.2020 15.49