Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

OKM043:00/2022 Säädösvalmistelu

Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ään lisättäisiin uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa todistus arvosanan korottamisesta. Lisäksi 14 §:n 1 momentin sanamuotoa täsmennettäisiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM043:00/2022

Asianumerot VN/22688/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 19.8.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Maria Soininen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 330 220
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotetun muutoksen tavoitteena on, että tutkintotodistukseen merkittyjen arvosanojen korottaminen voitaisiin ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa, jos ammattikorkeakoulut näin päättävät.

Muutos tulee voimaan 1.7.2023.

Tiivistelmä

Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ään lisättäisiin uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa todistus arvosanan korottamisesta. Lisäksi 14 §:n 1 momentin sanamuotoa täsmennettäisiin.