OKM; Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta

OKM026:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikuntalakia. Esityksessä muutettaisiin lain tavoitteita, määritelmiä, valtion ja alueellista liikuntaneuvostoa, muutoksenhakua ja valtionapuviranomaista koskevia säännöksiä. Tavoitteena on tarkentaa ja selkiyttää laissa olevaa käsitteistöä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM026:00/2022

Asianumerot VN/15619/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 27.5.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi liikuntalain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 44/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  10.11.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 232/2022

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan hallituskauden aikana tehdään selvitys huippu-urheilulain tarpeellisuudesta liikuntapoliittisen selonteon mukaisesti. Selvitys julkaistiin kesäkuussa 2020. Selvityksen selkeä johtopäätös oli se, että erillinen huippu-urheilulaki ei nykyoloissa ole tarpeellinen eikä tarkoituksenmukainen. Selvityksen mukaan mahdollisesti tarvittavat lisäsäännökset huippu-urheilusta ovat hyvin otettavissa liikuntalakiin.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Honkonen

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Juha-Pekka Suomi, Kulttuuriasiainneuvos
puh. +358 295 330 354
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikuntalakia. Esityksessä muutettaisiin lain tavoitteita, määritelmiä, valtion ja alueellista liikuntaneuvostoa, muutoksenhakua ja valtionapuviranomaista koskevia säännöksiä. Tavoitteena on tarkentaa ja selkiyttää laissa olevaa käsitteistöä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.