Eurostudent VIII 2021-2024

OKM019:00/2022 Kehittäminen

EUROSTUDENT-tutkimuksissa selvitetään muun muassa nuorten korkeakoulutukseen hakeutumista, korkeakouluopiskelun olosuhteita, opiskelijoiden ajankäyttöä ja toimeentuloa sekä kansainvälistä liikkuvuutta. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään osana korkeakoulutuksen kehittämistä ja päätöksenteon tukena Suomessa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM019:00/2022

Asianumerot VN/31868/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.2.2022 – 31.12.2023

Asettamispäivä 28.2.2022

Tavoitteet ja tuotokset

EUROSTUDENT VIII -tutkimuksessa kartoitetaan opintojen sujumiseen, elämäntilanteeseen sekä opiskelijoiden työssäkäynnin ja työllistymisodotuksiin liittyviä teemojen ohella ulkomaisten opiskelijoiden asettumista Suomeen. Myös opintojen digitalisaatiota ja korona-pandemian vaikutuksia selvitetään. Tutkimus toteutetaan noin 25 Euroopan maassa samanaikaisesti.

Tiivistelmä

EUROSTUDENT-tutkimuksissa selvitetään muun muassa nuorten korkeakoulutukseen hakeutumista, korkeakouluopiskelun olosuhteita, opiskelijoiden ajankäyttöä ja toimeentuloa sekä kansainvälistä liikkuvuutta. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään osana korkeakoulutuksen kehittämistä ja päätöksenteon tukena Suomessa.

Lähtökohdat

Edellisellä EUROSTUDENT-tutkimuskierroksella aineistosta julkaistiin korkeakoulututkijoiden analyyseja aiheeseen liittyvistä teemoista, joita olivat mm.

Koulutuksellinen tasa-arvo

Opintoihin hakeutuminen ja opintojen eteneminen

Kansainvälinen liikkuvuus ja ulkomaiset opiskelijat

Lisätietoja

Lisää aiheesta