Taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistaminen

OKM017:00/2024 Säädösvalmistelu

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman (2023) mukaisesti hallitus uudistaa taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön. Tavoitteena on opetuksen saavutettavuuden parantaminen eri taiteenalat huomioiden.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM017:00/2024

Asianumerot VN/4768/2024

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.3.2024 – 30.6.2025

Asettamispäivä 9.2.2024

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Hanna Koskimies, Kulttuuriasiainneuvos
puh. +358 295 330 048
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on uudistaa koulutusmuodon kokonaisuutta siten, että se ottaa huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet; tukee saavutettavaa, laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin.

Tiivistelmä

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman (2023) mukaisesti hallitus uudistaa taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön. Tavoitteena on opetuksen saavutettavuuden parantaminen eri taiteenalat huomioiden.

Lähtökohdat

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetuksesta säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja sen nojalla annetussa asetuksessa (813/1998). Taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön perusta on peräisin 1990-luvulta, jolloin myös rahoitusjärjestelmä on pitkälti luotu. Tarve koulutusmuodon kokonaisuuden kehittämiseen on tunnistettu useissa vuosien 2019–2023 aikana valmistuneissa selvityksissä ja visiotöissä sekä toimialan viitearkkitehtuuri- ja laatutyössä.

Lisää aiheesta