Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämisryhmä

OKM015:00/2020 Kehittäminen

Kehittämistyöryhmän tehtävänä on tarkastella saamenkielisen varhaiskasvatuksen, saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan, saamelaisopetuksen ja -koulutuksen tilaa kokonaisuutena.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM015:00/2020

Asianumerot VN/2066/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.2.2020 – 31.3.2021

Asettamispäivä 6.2.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on tehdä tarvittavat esitykset:

1. saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen ja koulutuksen kehittämiseksi sekä saatavuuden vahvistamiseksi koko maassa, ja opetushenkilöstön saatavuuden vahvistamiseksi;
2. saamenkielisen varahaiskasvatuksen ja saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan kehittämiseksi ja saatavuuden vahvistamiseksi sekä varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden vahvistamiseksi;
3. saamenkielisen oppimateriaalin saatavuuden turvaamiseksi;
4. saamen kielten, saamelaisten historian ja kulttuurin tunnettavuuden lisäämiseksi erityisesti kouluopetuksessa;
5. pohjoismaisen kouluyhteistyön vahvistamiseksi saamelaisopetuksessa;
6. saamenkielisten sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja koulutustarpeiden ennakoimiseksi.

Tiivistelmä

Kehittämistyöryhmän tehtävänä on tarkastella saamenkielisen varhaiskasvatuksen, saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan, saamelaisopetuksen ja -koulutuksen tilaa kokonaisuutena.

Lähtökohdat

Saamelaisilla on perustuslain mukainen oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan koko maassa. Saamelaisten kielelliset oikeudet on määritelty lainsäädännössä saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella eritasoisina, on tarpeellista tarkastella saamelaisopetuksen tilannetta yhtenä kokonaisuutena valtakunnallisesti ja kaikilla koulutusasteilla.

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2014 periaatepäätöksen saamen kielten elvyttämisen toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelma sisälsi monia toimenpiteitä, joiden toimeenpanoa jatketaan ja uusia tarpeita ilmenee jatkuvasti.

Lisää aiheesta

Työryhmä kehittämään saamelaisopetusta

OKM Tiedote 6.2.2020 14.16