Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttaminen

OKM014:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä. Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus lisättäisiin liitteen tasolle kolme (3).

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM014:00/2022

Asianumerot VN/8041/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 15.3.2022 – 9.6.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Maria Soininen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 330 220
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä. Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus lisättäisiin liitteen tasolle kolme (3).

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkaa 1.8.2022, ja se tulee lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) tilalle.
Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus on alkanut elokuussa 2021.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä. Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus lisättäisiin liitteen tasolle kolme (3).

Lähtökohdat

Tutkintojen viitekehysten tavoitteena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja niiden tasojen vertailua sekä edistää siten liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista. Tutkintojen viitekehysten tasot kuvaavat, mitä tutkinnon, oppimäärän tai osaamiskokonaisuuden suorittanut tietää, ymmärtää ja osaa tehdä. Osaamista kuvataan eurooppalaisessa yhteistyössä sovitulla tavalla.

Suomen tutkintojen viitekehys kuvaa kansalliseen koulutusjärjestelmäämme kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet. Viitekehys kattaa muun muassa yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen.

Tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet on sijoitettu kahdeksalle tasolle niiden edellyttämän osaamisen perusteella. Kunkin tason tuottama osaaminen on määritelty valtioneuvoston asetuksessa, ja kuvaukset vastaavat eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen vaativuustasoja.

Suomen tutkintojen viitekehys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Suomen tutkintojen viitekehys on myös yhdenmukainen eurooppalaisen korkeakoulututkintojen viitekehyksen (European Higher Education Area (EHEA) qualifications framework) kanssa.

Kansallisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä säädetään laissa (93/2017) ja valtioneuvoston asetuksessa (120/2017).

Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä päivitetään ja täydennetään muuttamalla valtioneuvoston asetuksen (120/2017) liitettä. Muutoksista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja