Vapaan sivistystyön koulutuksessa saavutetun osaamisen vieminen Koski-tietovarantoon

OKM014:00/2020 Kehittäminen

Vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että saavutettu osaaminen voidaan viedä Koski-tietovarantoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää valmistelutyön, jonka päämääränä on saada vapaan sivistystyön koulutus osaksi Koski-tietovarantoa 1.8.2021 lähtien.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM014:00/2020

Asianumerot OKM/7/592/2020, VN/13138/2021 , VN/2195/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Tiivistelmä

Vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että saavutettu osaaminen voidaan viedä Koski-tietovarantoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää valmistelutyön, jonka päämääränä on saada vapaan sivistystyön koulutus osaksi Koski-tietovarantoa 1.8.2021 lähtien.

Lähtökohdat

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 6.2.2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää osaamisperusteisen kuvauksen hyödyntämistä vapaassa sivistystyössä ja tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperusteisen kuvauksen malliksi sekä yhteiseksi koulutuksen laajuutta kuvaavaksi yksiköksi. Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotukset tarvittavasta jatkovalmistelusta. Työryhmä luovutti muistionsa (Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 46/2019, ks. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-695-9) yksimielisenä opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.12.2019.

Jatkovalmisteluehdotuksissaan työryhmä totesi, että vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että saavutettu osaaminen voidaan viedä kansalliseen opintosuoritusten ja tutkintotietojen Koski-tietovarantoon. Työryhmä ehdotti, että Koski-tietovarantoa koskevaa lainsäädäntöä muutetaan siten, että vapaan sivistystyön koulutuksessa saavutettu osaaminen olisi mahdollista viedä tietovarantoon 1.8.2021 lähtien.

Lisätietoja