Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Tutkimus- ja innovaationeuvosto TIN

OKM010:00/2020 Toimielin

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa antava elin. Se tarkastelee hyvinvointia, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita.

Neuvoston kokousaineistot ovat saatavilla Hankkeen eteneminen –kohdasta kokouksittain.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM010:00/2020

Asianumerot VN/2609/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.10.2019 –

Asettamispäivä 10.10.2019

Toimielimen tyyppi Neuvosto

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin arvopohjaisesta maakuvastaan lähtien

Keino Laaditaan TKI-tiekartta

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

Keino Laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma TKI-toimintaympäristön parantamiseksi

Keino Vahvistetaan innovaatio- ja tutkimuspolitiikan hallinnonalarajat ylittävää koordinaatiota ja johtamista

Yhteyshenkilö
Riina Vuorento, Opetusneuvos
puh. +358 295 330 363
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävänä on tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa sekä seurata alan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia ja tehdä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä aloitteita.

Tiivistelmä

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa antava elin. Se tarkastelee hyvinvointia, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita.

Neuvoston kokousaineistot ovat saatavilla Hankkeen eteneminen –kohdasta kokouksittain.

Lähtökohdat

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa antava elin. Se tarkastelee hyvinvointia, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita.

Neuvoston toimikausi on vaalikausittainen. Neuvostoon kuuluvien ministerien toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston asioiden valmistelusta vastaavat valtioneuvoston kanslia, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Akatemia ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes yhteisesti. Valmistelun koordinointia varten valmisteluvastuulliset organisaatiot ovat nimenneet yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt vastaavat kokousasiakirjojen ja muun materiaalin tuottamisesta.

Tutkimus- ja innovaationeuvostoa säätelee valtioneuvoston asetus 904/2019.

Lisätietoja

Lisää aiheesta