Research and Innovation Council

Research and Innovation Council

OKM010:00/2020 Body

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa antava elin. Se tarkastelee hyvinvointia, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita.

Neuvoston kokousaineistot ovat saatavilla Hankkeen eteneminen –kohdasta kokouksittain.

Basic information In progress

Project number OKM010:00/2020

Case numbers VN/2609/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 10.10.2019 –

Date of appointment 10.10.2019

Type of body Council

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Dynamic and thriving Finland

Tavoite Finland, relying on its value-centric image, will provide solutions to global development challenges

Action Drawing up a roadmap for RDI

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Finland will be an internationally attractive place to study, conduct research and invest

Action Drawing up a long-term plan to improve the RDI operating environment

Action Strengthening the coordination and management of innovation and research policy across administrative branches

Contact person
Riina Vuorento, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 363
[email protected]

Contact person
Anna Ylitalo, Asiantuntija
[email protected]

Goals and results

Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävänä on tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä ja yhteensovittamisessa sekä seurata alan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia ja tehdä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä aloitteita.

Summary

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa antava elin. Se tarkastelee hyvinvointia, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita.

Neuvoston kokousaineistot ovat saatavilla Hankkeen eteneminen –kohdasta kokouksittain.

Starting points

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa antava elin. Se tarkastelee hyvinvointia, kasvua ja kilpailukykyä tukevan tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisen kannalta keskeisiä aiheita.

Neuvoston toimikausi on vaalikausittainen. Neuvostoon kuuluvien ministerien toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston asioiden valmistelusta vastaavat valtioneuvoston kanslia, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Akatemia ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes yhteisesti. Valmistelun koordinointia varten valmisteluvastuulliset organisaatiot ovat nimenneet yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilöt vastaavat kokousasiakirjojen ja muun materiaalin tuottamisesta.

Tutkimus- ja innovaationeuvostoa säätelee valtioneuvoston asetus 904/2019.

Additional information