Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 15.01
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2022 alussa voimaan useita säädös- ja muita muutoksia. Tähän koosteeseen on kerätty niistä merkittävimmät.

Koulutus

Koulujen ja oppilaitosten kuraattorien ja psykologien henkilöstömitoitus lakiin

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opiskelijahuollon kuraattorien ja psykologien sitova mitoitus tulee lakiin. Sekä perusopetuksessa että toisella asteella tulisi jatkossa olla vähintään yksi kuraattori 670:tä oppilasta/opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 780:tä oppilasta/opiskelijaa kohti. Samalla kuraattorin tehtävän kelpoisuusvaatimuksiin tulee täsmennyksiä.

Lisätietoja: OKM tiedote 7.10.2021  

Ammatillisen koulutuksen tutkintovienti mahdolliseksi koulutuksen järjestäjille

Ammatillisen koulutuksen tutkintoviennin järjestäminen tulee mahdolliseksi järjestäjille, kun ammatillisesta koulutuksesta annettu laki muuttuu vuoden alusta (15 a ja 15 b §:ien osalta). Muutokset mahdollistavat tutkinnon perusteista poikkeamisen tutkintovientiä varten ja sen soveltamista koskevan luvan hakemisen. Tähän asti tutkintovientiä ovat tosiasiassa järjestäneet Opetushallituksen kokeiluun osallistuneet järjestäjät, joilla on ollut käytössä tutkintovientiä varten laaditut tutkinnon perusteet. Käytännössä tutkintoviennin toteuttaminen edellyttää, että Suomessa sovellettavista tutkinnon perusteista voidaan poiketa. 

Muutoksia yksikköhintoihin

Uudet lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräiset yksikköhinnat tulevat voimaan. Vuoden 2022 keskimääräiset yksikköhinnat perustuvat vuoden 2019 toteutuneisiin käyttökustannuksiin.

Lisätietoja: OKM tiedote 28.10.2021  

Uusi ylioppilastutkintolautakunta aloittaa kautensa

Lautakunta vastaa ylioppilastutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta riippumattomana asiantuntijaelimenä.

Lisätietoja: OKM tiedote 30.11.2021

Opintotuki

Opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan määräaikaisesti

Opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan määräaikaisesti 25 prosentilla ensi vuodeksi. Tulorajojen määräaikainen korottaminen parantaa opiskelijoiden mahdollisuutta tehdä opintojen ohessa työtä ja täydentää opintotukea palkkatuloilla nykyistä enemmän. 

Lisätietoja: OKM tiedote 11.11.2021

Korkeakoulutus ja tiede

Laki tutkimustietovarannosta voimaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on ylläpitää valtakunnallista tutkimustietovarantoa. Tutkimustietovaranto kokoaa tutkimusta kuvailevan tiedon ja tutkimuksen tekijät yhteen paikkaan ja jakaa tietoa tutkimustoimijoiden ja muiden tutkimustiedon hyödyntäjien käyttöön. Sen tiedot ovat tutkimustoimijoiden hyödynnettävissä ja kansalaisten luettavissa avoimessa tietopalvelussa: Tiedejatutkimus.fi.

Lisätietoja: OKM tiedote 22.12.2021

Suomen Akatemian hallitus aloittaa toimikautensa

Valtioneuvosto asetti 23. kesäkuuta Suomen Akatemian hallituksen ja tieteelliset toimikunnat sekä strategisen tutkimuksen neuvoston toimikaudeksi 1.1.2022–31.12.2024.

Lisätietoja: OKM tiedote 23.6.2021

Kulttuuri

Kuvataiteen apurahalautakunta asetettu kolmivuotiskaudeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kuvataiteen apurahalautakunnan kaudelle 1.1.2022–31.12.2024. Lautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Tampereen taidemuseon museonjohtaja Taina Myllyharju. Valtion varoista jaetaan vuosittain kuvataiteen tekijöille apurahoja sen johdosta, että heidän tekemiään, julkisessa omistuksessa olevia teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahojen jakamisesta päättää hakemusten perusteella kuvataiteen apurahalautakunta.

Lisätietoja hankeikkunassa
 

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kulttuuri Opintotuki