Kuvataiteen apurahalautakunta 1.1.2022-31.12.2024

OKM081:00/2021 Toimielin

Kuvataiteen apurahalautakunta jakaa kuuden kuukauden työskentelyapurahoja ammattitaiteilijoille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahoja voivat saada visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaiset.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM081:00/2021

Asianumerot VN/33091/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2022 – 31.12.2024

Asettamispäivä

Toimielimen tyyppi Lautakunta

Yhteyshenkilö
Minna Karvonen, Johtaja
puh. +358 295 330 142
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kuvataiteen apurahalautakunta myöntää hakemusten perusteella apurahoja luovaa työtä tekeville kuvataiteen tekijöille heidän ammatinharjoittamisensa taloudellisten edellytysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Apurahoja voivat saada kuvataiteen tekijät, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa. Kuvataiteen tekijöille vuosittain tämän lain mukaisina apurahoina jaettavien varojen yhteismäärä päätetään kunakin vuonna valtion talousarviossa.

Tiivistelmä

Kuvataiteen apurahalautakunta jakaa kuuden kuukauden työskentelyapurahoja ammattitaiteilijoille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahoja voivat saada visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaiset.

Lähtökohdat

Kuvataiteen apurahalautakunta on eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) 5 §:ssä tarkoitettu lautakunta, josta säädetään tarkemmin em. lain 5 §:n 2 momentin nojalla opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa kuvataiteen apurahalautakunnasta (828/2018).