Hyppää sisältöön

Opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan määräaikaisesti

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2021 13.35
Tiedote

Opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja esitetään korotettavaksi määräaikaisesti 25 prosentilla ensi vuodeksi. Tulorajojen määräaikainen korottaminen parantaisi opiskelijoiden mahdollisuutta tehdä opintojen ohessa työtä ja täydentää opintotukea palkkatuloilla nykyistä enemmän. Tavoitteena on parantaa nuorten työllisyyden edellytyksiä ja opiskelijoiden toimeentuloedellytyksiä.

Ehdotettu 25 prosentin korotus tehtäisiin vuosina 2020 ja 2021 voimassa olleisiin tulorajoihin, jolloin tuellisen kuukauden tuloraja nousisi nykyisestä 696 eurosta 870 euroon ja tuettoman kuukauden tuloraja 2 078 eurosta 2 600 euroon. Selkeyden vuoksi tulorajat pyöristettäisiin lähimpään kymmeneen euroon.

Muutos lisäisi esimerkiksi päätoimisen, yhdeksän kuukautta vuodessa opintotuen piirissä olevan opiskelijan mahdollisuutta lisätuloihin ensi vuonna noin 3 000 eurolla vuositulorajan noustessa nykyisestä 12 498 eurosta 15 630 euroon.

Lisäksi liikaa maksetun tuen takaisinperintää koskevassa säännöksessä tarkoitettuja euromääriä, jotka huomioidaan opiskelijan vuositulon ylittäessä vapaan tulon määrän vuonna 2022, ehdotetaan vastaavasti korotettavaksi 25 prosentilla. 

Jos opiskelijan vuositulo ylittää vapaan tulon ensi vuonna, ylityksen jokaista alkavaa 1 730 euroa kohden perittäisiin takaisin yhden tukikuukauden opintoraha ja asumislisä aikajärjestyksessä alkaen kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta. Jos vapaan tulon ylitys olisi enintään 290 euroa, liikaa maksettua tukea ei kuitenkaan perittäisi takaisin.

Tulorajojen korotus tehtäisiin vuoden määräajaksi, joten tulorajoja ei poikkeuksellisesti tarkistettaisi yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti ensi vuonna. 

Esityksen tavoitteena on parantaa nuorten työllisyyden edellytyksiä ja opiskelijoiden toimeentuloedellytyksiä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Opintotukilain muutos ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 2022 alusta. 

Hallituksen esitys julkaistaan valtioneuvoston päätökset-sivulla

Lisätietoja:
hallitusneuvos Antti Randell, p. 0295 330 173