Hyppää sisältöön

Viidelle koulutuksen järjestäjälle tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen järjestämislupa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.12.2021 11.22
Tiedote
Opettaja opettaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) järjestämisluvat viidelle koulutuksen järjestäjälle. Myönnetyt luvat täydentävät TUVA-koulutuksen valtakunnallista verkostoa, joka muodostuu nyt myönnettyjen lupien lisäksi aikaisemmista ammatillisen koulutuksen VALMA-koulutuksen järjestäjistä sekä yksityisistä perusopetuksen lisäopetuksen järjestäjistä, joilla on siirtymäsäännöksen nojalla oikeus järjestää TUVA-koulutusta.

TUVA-järjestämisluvat saivat seuraavat koulutuksen ja opetuksen järjestäjät: Axxell Utbildning Ab, Raudaskylän Kristillinen Opisto ry, Lahden yhteiskoulun säätiö, Suonenjoen kaupunki ja Joensuun kaupunki.

Osana oppivelvollisuuden laajentamisen lainsäädäntöä annettiin uusi laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA) (1215/2020). TUVA-koulutus yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi. Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestetään 1.8.2022 lukien. Samasta ajankohdasta lukien päättyy perusopetuksen lisäopetuksen, LUVAn ja VALMAn järjestäminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaanotti määräajassa yhteensä 19 TUVA-järjestämislupahakemusta, joista siis hyväksyttiin viisi. 

TUVA-järjestämisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että koulutus on tarpeellista, kun otetaan huomioon valtakunnallinen tai alueellinen koulutustarve ja että hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen asianmukaiseen järjestämiseen. 

Tavoitteena on, että TUVA-koulutuksen järjestämisluvat muodostavat kattavan valmentavan koulutuksen verkoston, joka turvaa valmentavan koulutuksen riittävän alueellisen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä mahdollisuudet opiskelupaikan osoittamiseen. 1.8.2022 suomenkielistä koulutusta järjestäviä toimijoita on jokaisessa maakunnassa (pois lukien Ahvenanmaa). Ruotsinkielistä koulutusta järjestäviä järjestäjiä löytyy Uudeltamaalta, Pohjanmaalta ja Varsinais-Suomesta. TUVA-koulutuksen järjestäjiä on yhteensä 86 koulutuksen alkaessa.

Tarkoituksena on, että jatko-opintosuunnitelmistaan huolimatta valmentavaa koulutusta tarvitseva opiskelija voi hakeutua minkä tahansa koulutuksen järjestäjän järjestämään valmentavaan koulutukseen. Riittävän kattavalla järjestäjäverkolla pyritään varmistamaan, että valmentavaa koulutusta olisi tarjolla mahdollisimman lähellä opiskelijan kotia, mikä on tärkeää erityisesti nuorimmille opiskelijoille. Opiskelija voi hakeutua esimerkiksi lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämään valmentavaan koulutukseen, vaikka hänen tavoitteenaan olisikin ammatilliseen koulutukseen siirtyminen, tai toisin päin, sillä kaikki koulutuksen järjestäjät noudattavat samoja koulutuksen perusteita.

Opiskelijan ei myöskään tarvitse vielä valmentavan koulutuksen aloittaessaan tietää, aikooko hän hakeutua lukiokoulutukseen vai ammatilliseen koulutukseen. TUVA-koulutuksessa on erilaisia osia, joista valitaan kullekin nuorelle sopivat opinnot. Näin voidaan auttaa nuorta parhaiten, kun hän siirtyy jatko-opintoihin.  

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Heikki Blom (lukiokoulutuksen järjestäjät), puh. 0295 330 074, [email protected]
  • Erityisasiantuntija Jari Rutanen (perusopetuksen järjestäjät), puh. 0295 3 30011, [email protected]
  • Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (ammatillisen koulutuksen järjestäjät, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa), puh. 02953 30249, [email protected]
  • Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (ammatillisen koulutuksen järjestäjät, Uusimaa), puh. 02953 30166, [email protected]
Ammatillinen koulutus Koulutus Yleissivistävä koulutus