Hyppää sisältöön

Den första årsrapporten om statistiken över småbarnspedagogiken har publicerats

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2022 10.33
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har publicerat en årsrapport om småbarnspedagogiken i statistiktjänsten Vipunen. Rapporten innehåller uppgifter om aktörerna och verksamhetsställena inom småbarnspedagogiken och om barnen som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet.

De statistiska uppgifterna grundar sig på uppgifterna i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda). Årsrapporten har sammanställts utifrån uppgifterna för verksamhetsåret 2021 enligt situationen den 31 december 2021. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har tidigare publicerat årliga uppgifter om småbarnspedagogik som samlats in från kommunerna samt uppgifter från FPA om barn som vårdats med stöd för privat vård. I fortsättningen ersätter årsrapporterna i Varda statistikuppgifterna från THL.

I årsrapporten kan man granska uppgifter utgående från bland annat ålder, kön och modersmål i fråga om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet, i vilken form småbarnspedagogiken ordnas och var det småbarnspedagogiska verksamhetsstället är beläget. 

Årsrapporten omfattar också helt nytt innehåll bland annat i fråga om småbarnspedagogik som anskaffats som köpta tjänster och som ordnats med servicesedlar samt närmare innehåll om aktörerna och verksamhetsställena inom småbarnspedagogiken.

Uppgifterna om barnen som deltar i småbarnspedagogik och om deras vårdnadshavare samt om verksamhetsställena och personalen inom småbarnspedagogiken förs in i Varda av fastlandets kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik.

Följande årsrapport publiceras nästa år utgående från uppgifterna för verksamhetsåret 2022. Rapporten kommer att innehålla samma uppgifter som den årsrapport som nu publicerats, men den kommer även att omfatta uppgifter som gäller personalen och klientavgifterna inom småbarnspedagogiken.

Ytterligare information: Kaisa Kotomäki, specialsakkunnig, tfn 0295 330 315