Hyppää sisältöön

Arbetsgrupp föreslår alternativa lösningar för framtiden för Riksarkivets verksamhetsställe i Vasa

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2022 12.52 | Publicerad på svenska 27.6.2022 kl. 12.38
Pressmeddelande

Arbetsgruppen som utrett nuläget och framtiden för Riksarkivets verksamhetsställe i Vasa har överlämnat sin slutrapport till forsknings- och kulturminister Petri Honkonen. I sin rapport föreslår arbetsgruppen två olika alternativ för att fortsätta Riksarkivets verksamhet i Vasa.

Ett alternativ är ett gemensamt verksamhetsställe för Riksarkivet och Vasa stadsarkiv. Övergången till denna verksamhetsmodell skulle ske före utgången av 2023. I detta fall skulle största delen av Riksarkivets material överföras till Riksarkivets övriga verksamhetsställen, men 500 hyllmeter material skulle bli kvar i Vasa. Den viktigaste delen av materialet i Vasa skulle digitaliseras och vara tillgängligt nationellt.

Ett annat alternativ är att uppföra en nybyggnad i Vasa, till vilken hela den nuvarande verksamheten vid Riksarkivets verksamhetsställe i Vasa skulle överföras. Byggnaden skulle uppföras av Vasa stad, och i den skulle flera aktörer inom bevarande av kulturarv verka. Genom denna modell skulle arkiveringssamarbetet mellan aktörerna inom den offentliga förvaltningen utvecklas.

Båda scenarierna innebär nya behov av anslag för Riksarkivet, eftersom verksamheten i vilket fall som helst måste flyttas från de nuvarande lokalerna. Båda alternativen förutsätter digitalisering av materialet, vilket också kräver finansiering. Alternativet med en nybyggnad skulle höja Riksarkivets hyreskostnader i Vasa, men det krävs ytterligare arbete för att utreda hur stor höjningen skulle bli.

Minister Honkonen beslutar om den fortsatta beredningen av ärendet under sommaren.
​​​​​​​
Mer information:

-    Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 0295 330 309
-    Katariina Simonen, regeringsråd, tfn 0295 330 273 (anträffbar 23.6.2022)