Hyppää sisältöön

Työryhmä valmistelee koulutuksen arviointikeskuksen perustamista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2011 10.49
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan koulutuksen arviointikeskuksen perustamista. Keskuksen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2014 alussa.

Koulutuksen arviointikeskukseen keskitetään Opetushallituksen, Koulutuksen arviointineuvoston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston viranomaisarviointitoiminta

Työryhmän tulee laatia esityksensä tarvittaviksi säädöksiksi ja taloudellisista ja muista vaikutuksista huhtikuun loppuun mennessä. Esitykset koskevat mm. arviointikeskuksen organisaatiorakennetta, henkilöstön asemaa ja keskuksen sijaintipaikkaa.

Sisällöllisesti koulutuksen arvioinnin tehtävät säilyvät pääosin nykyisellään ja toiminta kattaa koko opetustoimen kokonaisuuden: esi- ja perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen, vapaan sivistystyön, aikuiskoulutuksen ja korkeakoulutuksen.

Työryhmän puheenjohtajan toimii johtaja Kirsi Kangaspunta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Jäseniä ovat professori Hannele Niemi (Helsingin yliopisto), professori Riitta Pyykkö (Turun yliopisto), pääsihteeri Helka Kekäläinen (Korkeakoulujen arviointineuvoston sihteeristö), pääsihteeri Pasi Reinikainen (Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö), tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvonen (Opetushallitus), erikoistutkija Jorma Kuusela (Opetushallitus), opetusneuvos Maija Innola (opetus- ja kulttuuriministeriö), opetusneuvos Tarja Riihimäki (opetus- ja kulttuuriministeriö) ja opetusneuvos Jari Rajanen (opetus- ja kulttuuriministeriö). Työryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Petri Haltia ja hallitussihteeri Piritta Väinölä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Koulutuksen arviointitoiminnan vahvistaminen sisältyy nykyiseen hallitusohjelmaan. Koulutuksen arviointikeskuksen perustamisen tavoitteena on koulutuksen arviointia koskevien keskeisten tehtävien ja osaamisen kokoaminen selkeämmäksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi kokonaisuudeksi.