Hyppää sisältöön

Työryhmä pohtimaan, miten väestönkehityksen haasteisiin vastataan perusopetuksen järjestämisessä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.2.2024 15.12
Tiedote

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson on asettanut laajapohjaisen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella esitys, miten väestönkehityksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastataan perusopetuksen järjestämisessä. Selvitys liittyy pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteisiin.

-Hallitusohjelmassa pidetään tärkeänä, että koko Suomi pysyy elinvoimaisena. Kuntien, kaupunkien ja alueiden erilaisuus on jatkossakin suomalaisen yhteiskunnan voimavara. Jokaisen kunnan on pystyttävä varmistamaan lasten sivistyksellisten perusoikeuksien yhdenvertainen toteutuminen, sanoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Työryhmän tulee valmistella strateginen näkemys perusopetuksen järjestämiseen liittyvästä kehittämisestä, jolla vahvistetaan lapsen oikeuksien toteutumista, vaikka perusopetusikäisten määrä vähenee. 

Työskentelyn peruslähtökohtana on varmistaa, että lapsen oikeus koulutukseen toteutuu mahdollisimman yhdenvertaisesti koko maassa. Työryhmätyössä huomioidaan lapsimäärän muutosten vaikutukset perusopetuksen järjestämisen edellytyksiin. Valtaosassa maata lapsimäärä vähenee voimakkaasti, mutta osassa kunnista lapsimäärä kasvaa. Samalla maahanmuuttotaustaisten lasten määrä lisääntyy erityisesti pääkaupunkiseudulla ja osassa muista suurista ja keskisuurista kaupungeista.

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset opetuksen järjestäjien keskinäisen yhteistyön vahvistamisesta, koulutuksen saavutettavuuden varmistamisesta, perusopetuksen järjestämiseen liittyvistä kriteereistä, perusopetuksen laatukriteereiden uudistamisesta, tarvittavan tietopohjan kehittämisestä sekä muista tarpeellisista uudistuksista. 

Työryhmä valmistelee esityksen koulutusjärjestelmän, lainsäädännön sekä rahoituksen kehittämiseksi vastaamaan väestökehityksen aiheuttamiin haasteisiin. Lisäksi työryhmä arvioi etäopetuksen hyödyntämisen mahdollisuuksia perusopetuksessa tarkkarajaisesti säädettynä esimerkiksi valinnaisten kielten opetuksessa sekä muita innovatiivisia tapoja järjestää perusopetusta ottaen huomioon lapsen oikeudet ja edun ensisijaisuus. Työssä huomioidaan myös kielelliset oikeudet.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ryhmän toimikausi on 1.3.2024 – 31.12.2025. Työryhmän tulee laatia esitys jatkotoimenpiteistä Lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmälle 31.1.2026 mennessä.

Lisätietoja.

  • ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 02953 30258
  • opetusneuvos Mika Puukko, puh. 02953 30032

Lisätietoa hankkeesta

 

Koulutus Yleissivistävä koulutus