Kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset -työryhmä, toimikausi 9.1.2023-15.3.2023

OKM001:00/2023 Toimielin

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Hyvinvointialueiden toiminnan alettua on varmistettava, että kuntien ja hyvinvointialueiden palveluketjut toimivat kulttuuri- ja liikuntapalveluissa, ja että kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö on sujuvaa, tarkoituksenmukaista.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM001:00/2023

Asianumerot VN/501/2023

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.1.2023 – 15.3.2023

Asettamispäivä 5.1.2023

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on koota olemassa olevan tutkimus- ja muun tiedon pohjalta kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset ja laatia niiden perusteella analyysi, laatia kokonaisvaltainen nykytilan kuvaus kulttuurin ja liikunnan toimialoista osana hyvinvointipolitiikkaa sekä työnjaosta valtion, kuntien, hyvinvointialueiden, elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan ja muun järjestötoiminnan kesken, koota useampijäsenisten eduskuntapuolueiden näkemykset hyvinvoinnin edistämisestä työryhmän tehtäväalalla, laatia ehdotukset tarvittavista kehittämistoimista sekä mahdollisista muutoksista ohjaus- ja rahoitusjärjestelmiin sekä laatia ehdotukset tarvittaviksi politiikka- ja muiksi linjauksiksi.

Työryhmä esittää ehdotuksensa word-dokumenttina ja ppt-esityksenä.

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Hyvinvointialueiden toiminnan alettua on varmistettava, että kuntien ja hyvinvointialueiden palveluketjut toimivat kulttuuri- ja liikuntapalveluissa, ja että kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö on sujuvaa, tarkoituksenmukaista.

Lähtökohdat

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut pysyvät hyvinvointialueuudistuksen jälkeenkin kuntien tehtävinä. Kulttuuri ja liikunta toimialoina sekä palveluina liittyvät monin tavoin myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuteen, erityisesti osana laaja-alaista hyvinvoinnin edistämistyötä ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Työtä varten tarvitaan riittävät resurssit. Riittävien resurssien saamiseksi tarvitaan tietopohjaa, jolla vakuutetaan päättäjät kulttuurin ja liikunnan hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisyn vaikutuksista.

Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen ovat lisääntyneet yhteiskunnassa. Tutkimusten mukaan kulttuuriin osallistuminen pienentää syrjäytymisriskiä ja vähentää yksinäisyyttä. Yksinäisyys puolestaan lisää sairastavuutta ja terveyskeskuskäyntejä, ja noin 20 prosenttia ikääntyneistä käy sosiaalisista syistä perusterveydenhuollossa. Suunnitelmallinen taiteen käyttö osana monialaista sosiaali- ja terveyssektorin kanssa tehtävää yhteistyötä voi katkaista eriarvoistumisen kierteen.

Liikuntapolitiikassa on useammalla hallituskaudella tuotu esiin fyysisen aktiivisuuden merkitystä kansantalouteen. Paikallaan olo, istuminen ja liian vähäinen liikkuminen aiheuttavat moninaisia kustannuksia lisätessään liikunta- ja tukielinten vaivoja ja sairauksia. Liikkumisella voidaan vähentää ja jopa parantaa sairauksia.

Lisää aiheesta

Työryhmä: Hyvinvoinnin johtaminen kuntoon

OKM Tiedote 21.3.2023 10.40