Hyppää sisältöön

Työryhmä ehdottaa näyttelypalkkiojärjestelmää taiteilijoille ja näyttelynjärjestäjille

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 12.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ehdottaa näyttelypalkkiojärjestelmää taiteilijoille ja näyttelynjärjestäjille. Järjestelmällä halutaan turvata taiteilijoille ja näyttelynjärjestäjille oikeudet ja velvollisuudet näyttelyä varten tehtävästä työstä ja sen korvaamisesta sekä vahvistaa ja yhdenmukaistaa palkkiokäytäntöjä Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus näyttelypalkkiomalliksi, joka sisältää ehdotukset korvausperusteiksi, tehdä ehdotus mallin piiriin kuuluvista toimijoista ja mallin hallinnoista sekä siitä, miten mallin seuranta ja arviointi tulisi järjestää. Työryhmä luovutti mietintönsä ylijohtaja Riitta Kaivosojalle keskiviikkona 23. kesäkuuta.

Työryhmä ehdottaa näyttelypalkkiomallia, joka koostuu perusosasta ja lisäosasta. Näyttelypalkkion perusosa kattaisi taiteilijan työhön liittyvät osuudet, jotka koskevat yleisesti näyttelytoimintaa, kuten näyttelyn suunnittelua ja ripustusta. Lisäosa sen sijaan koskisi varsinaisen näyttelytyön ulkopuolelle jäävää toimintaa, esimerkiksi taiteilijaluentoja sekä yleisöopastuksia. Suositushinnaston ovat valmistelleet Suomen Museoliiton, Suomen Taiteilijaseuran ja Ornamon edustajat työryhmän asiantuntijasihteerien tuella. 

Malli koskisi taiteilijoita, joiden teokset ovat näyttelyssä ja joiden näyttelyteokset ovat uusia tai taiteilijan kokoelmasta. Palkkio maksettaisiin kansalaisuudesta tai asuinmaasta riippumatta.

Työryhmä ehdottaa, että tuki kanavoitaisiin alkuvaiheessa Museoviraston kautta siten, että ammatillisesti hoidetut museot voivat hakea sieltä tukea korvausten maksamiseen valtionavustuksen muodossa. Taiteen edistämiskeskus huomioisi näyttelypalkkion noudattamisen myöntäessään toiminta-avustuksia suurimmille näyttelynjärjestäjille. Ehdotuksen mukaan Suomen Museoliitto, Suomen Taiteilijaseura ja Ornamo arvioisivat määräajoin suositeltua korvaustasoa. 

Tällä hetkellä näyttelypalkkioiden maksamisen käytännöt vaihtelevat. Ehdotetun järjestelmän lähtökohta on, että näyttelyjärjestäjät neuvottelevat taiteilijoiden kanssa näyttelyyn liittyvistä korvauksista suositusten pohjalta. Suositukset ja järjestelmä ehdotetaan otettavaksi käyttöön vuoden 2022 alusta. Järjestelmän vakiinnuttaminen edellyttäisi pysyvää lisärahoitusta.

Työryhmä painottaa, että museon ja taiteilijan välillä vallitsee sopimusvapaus ja tapauskohtaisesti voi olla perusteltua toimia toisin kuin työryhmän esityksessä ehdotetaan. Järjestelmä ei esimerkiksi tunnista kaikkia kansainvälisten näyttelysopimusten sopimusehtoja, vaikka järjestelmä lähtökohtaisesti koskisikin sekä suomalaisia että ulkomaisia taiteilijoita. 
Työryhmän mukaan näyttelypalkkiomallin käyttöönoton jälkeen olisi tärkeää, että mallin toimivuutta arvioidaan ja seurataan aktiivisesti.

Työryhmän raportti 
Työryhmä 

Lisätietoja: 
kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, p. 0295 330 185