Hyppää sisältöön

TKI-tiekartta hyväksyttiin ministerityöryhmässä:
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiekartta viitoittaa reittiä kestävään kasvuun ja hyvinvointiin

Ministry of Education and Culture
Julkaisuajankohta 23.4.2020 14.12
Tiedote

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä hyväksyi kokouksessaan 21.4.2020 kansallisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI)-kartan. Tiekartan toimenpiteillä parannetaan suomalaisen TKI-ympäristön globaalia vetovoimaa ja kannustetaan yrityksiä TKI-investointien lisäämiseen Suomessa.

- Koronakriisi on selkeästi osoittanut tutkitun tiedon sekä kehitys- ja innovaatiotoiminnan tärkeyden Suomessa ja koko maailmassa. Nyt jos koskaan Suomen on luotettava tutkittuun tietoon ja osaamiseen. Kriisivalmius ja normaaliin arkeen palaaminen edellyttävät kriittisten alojen osaamista, vahvistuvaa tiedepohjaa sekä aktiivista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa eri aloilla ja koko Suomessa, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoo.

Tiekartta on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä kuulemalla laajasti TKI-toiminnan sidosryhmiä ja muita ministeriöitä.

TKI-toiminta perustuu osaamiselle

Korkeatasoinen osaaminen on perusta, jolle voidaan rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyistä ja yhteiskunnan uudistumista tukevaa innovaatiotoimintaa. Tiekartan toimenpiteet vahvistavat suomalaisten TKI-toimijoiden kansainvälisyyttä ja osaajien liikkumista tutkimuksen ja elinkeinoelämän välillä. Korkea osaaminen varmistetaan lisäämällä korkeakoulutettujen määrää ja tarjoamalla mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen kaikille.

Kotimaisen osaamis- ja koulutustason noston lisäksi tiekartassa korostetaan, että Suomen tulee olla entistä houkuttelevampi kansainvälisille tutkijoille, asiantuntijoille ja TKI-ammattilaisille.

- Menestyksekkään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan perusta on ihmisissä, jotka tutkimusta ja tuotekehitystä tekevät. Kaikkein vahvin saamani viesti erilaisista yrityksistä eri puolilta Suomea on tarve osaavalle työvoimalle, tiede- ja kulttuuriministeri Kosonen korostaa.

Uusi kumppanuusmalli luo puitteet tutkimusyhteisön, elinkeinoelämän ja muiden TKI-toimijoiden yhteistyölle

Osana TKI-tiekarttaa kevään ja alkukesän aikana luodaan uusi kumppanuusmalli vauhdittamaan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten TKI-yhteistyötä. Kumppanuusmallin tarkoituksena on luoda houkutteleva ympäristö ja kannusteet tutkimusyhteisön, elinkeinoelämän ja muiden TKI-toimijoiden pitkäjänteiselle yhteistyölle. Kumppanuusmalli rakennetaan osallistavasti yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Innovatiivinen julkinen sektori

TKI-tiekartan mukaan TKI-politiikan kytkemistä julkisen sektorin kehityshaasteiden ratkaisemiseen ja eri politiikkasektoreiden keinoihin ja voimavaroihin on vahvistettava. Samoin julkisen sektorin ohjausvälineillä kuten sääntelyllä, julkisilla innovatiivisilla hankinnoilla sekä vaikuttavuusinvestoinneilla voidaan kehittää TKI-toimintaan kannustavaa toimintaympäristöä ja tukea julkisen sektorin palveluiden uudistamista.
 
- Valtio ja kunnat voivat tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa hyvin moninaisin tavoin. Vaatii rohkeutta ja luovuutta nähdä TKI-toiminnan mahdollisuudet niin eri hallinnonaloilla kuin eri puolilla yhteiskuntaa. Julkisen sektorin tulee olla tässäkin parhaan mahdollisen toimintaympäristön luoja ja mahdollistaja, ministeri Kosonen toteaa.

Lisätietoja:
johtaja Erja Heikkinen, p. 0295 330 101, opetus- ja kulttuuriministeriö
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, p. 0295 063 732, työ- ja elinkeinoministeriö
erityisavustaja Eeva Kärkkäinen, 040 149 2201, opetus- ja kulttuuriministeriö

Hanna Kosonen Higher education and research Research Tutkimus- ja innovaationeuvosto