Hyppää sisältöön

Rekommendationer om tillvägagångssätt stöder det akademiska samarbetet med Kina

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2021 10.02
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med högskolor, forskningsinstitut och andra intressentgrupper berett rekommendationer om det akademiska samarbetet med kinesiska parter. Rekommendationerna hjälper att identifiera de centrala utmaningarna i samarbetet och särdragen i den kinesiska verksamhetsmiljön. Rekommendationerna förbättrar möjligheterna att följa de principer som är viktiga för den finländska utbildningen och forskningen.

Finländska högskolor och forskningsinstitut har en lång och aktiv historia av akademiska samarbeten med Kina. Kinas globala betydelse blir sannolikt allt starkare och för att lösa globala problem krävs samarbete, och således finns det starka grunder för samarbete. Samtidigt måste man identifiera parternas olika system, ideologiska mål och värderingar.

Verksamheten vid de finländska högskolorna och forskningsinstituten grundar sig på akademisk frihet och institutionell autonomi. Målet är att finländare även i fortsättningen ska kunna samarbeta med kineser utgående från dessa utgångspunkter och sina egna intressen. I rekommendationerna om tillvägagångssätt fästs särskild uppmärksamhet vid respekten för den akademiska friheten och god vetenskaplig praxis, säkerhetsaspekter och upprätthållandet av konkurrenskraften.

Rekommendationer om tillvägagångssätt för akademiskt samarbete med Kina

Mer information: undervisningsrådet Tiina Vihma-Purovaara, tfn 0295 330 327