Hyppää sisältöön

Toimintatapasuositukset tukemaan akateemista yhteistyötä Kiinan kanssa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2021 10.02
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut yhdessä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa suosituksia akateemisesta yhteistyöstä kiinalaisten kumppaneiden kanssa. Suositukset auttavat tunnistamaan yhteistyön keskeisiä haasteita ja Kiinan toimintaympäristön piirteitä. Suositukset parantavat mahdollisuuksia noudattaa suomalaiselle koulutukselle ja tutkimukselle tärkeitä periaatteita.

Suomalaisilla korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on ollut pitkä ja aktiivinen historia akateemisista kumppanuuksista kiinalaisten kanssa. Kiinan globaali merkitys vahvistunee entisestään ja maailmanlaajuisten ongelmien ratkaiseminen vaatii yhteistyötä, joten kumppanuudelle on vahvat perusteet. Samaan aikaan on tunnistettava kumppaneiden erilaiset järjestelmät, ideologiset tavoitteet ja arvot.

Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toiminta perustuu akateemiseen vapauteen ja institutionaaliseen autonomiaan. Tavoitteena on, että suomalaiset voivat tehdä jatkossakin yhteistyötä kiinalaisten kanssa näistä lähtökohdista ja omista intresseistään käsin. Erityisesti toimintatapasuosituksissa kiinnitetään huomiota akateemisen vapauden ja hyvien tieteellisten käytäntöjen kunnioittamiseen, turvallisuusnäkökulmiin sekä kilpailukyvyn ylläpitämiseen.

Toimintatapasuosituksia akateemiseen yhteistyöhön Kiinan kanssa

Lisätietoja: opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara, p. 0295 330 327