Hyppää sisältöön

Suositukset vastuullisesta tiedeviestinnästä korostavat tutkimustiedon merkitystä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2018 9.01
Tiedote
Akateemikko Risto Nieminen ja kansleri emerita Krista Varantola luovuttivat suositukset vastuullisesta tiedeviestinnästä ja tekijyydestä ministeri Grahn-Laasoselle.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedeviestinnän suositukset ”Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti” kannustavat tiedeyhteisöä avoimuuteen ja julkisuuteen. Tiedeviestintä on keskeinen osa tutkimustyötä. Laadukas monimuotoinen tiedeviestintä ja tiedejournalismi rakentavat avoimen tieteen kulttuuria sekä luottamusta tieteeseen ja tutkimukseen. Suositukset luovutettiin tänään opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Samassa yhteydessä luovutettiin suositus tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi.

Suosituksen mukaan tiedeviestintä kattaa koko tutkimuksen elinkaaren: se on osa tutkimuksen suunnittelua, toteutusta, tulosten julkistamista ja tutkimusaineistojen jatkokäyttöä. Viestinnässä olisi kokeiltava rohkeasti uusia viestinnän ja vuorovaikutuksen muotoja, jotta tavoitettaisiin myös hankalasti saavutettavia yleisöjä ja edistettäisiin yhteiskunnallista vuoropuhelua.

– Tutkitulle tiedolle on yhteiskunnassa suurempi tarve kuin koskaan. Elämme maailmassa, joka tulvii vaihtoehtoisia faktoja ja suoranaisia valeuutisia. Tämän vyörytyksen keskellä kaivataan kipeästi asiallisesti ja vastuullisesti viestittyä tutkimukseen pohjaavaa tietoa ja tieteen arvostusta, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Suositusten mukaan tieteen ja tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on keskeinen tiedepoliittinen tavoite. Vaikuttavuutta edistää se, että tiedeviestintä ja siihen sisältyvä vuorovaikutus tuovat tieteen tulokset yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Tutkimustiedon hyödyntäminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa edellyttää tiedon tarjoamista valmisteluprosessiin oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla.

– Tutkimustieto on merkittävä osa poliittisen päätöksenteon tietopohjasta. Rohkaisen tutkijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun eri foorumeilla ja nostamaan rohkeasti oman työnsä tuloksia esille. Tutkijoiden viestintätaidot ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa, opetusministeri sanoo.

Tutkimustulosten lisäksi on tarpeen viestiä tutkimuksen teon periaatteista ja tiedon luotettavuuden arvioinnista. Suositus kehottaa tiedeinstituutioita rakentamaan myös toimivat käytänteet tutkijoiden tukemiseen, jos he joutuvat julkisen esiintymisensä takia vihamielisen palautteen uhreiksi.

Suositus pitää tärkeänä kotimaisilla kielillä ja julkaisualustoilla tapahtuvaa tieteen julkisuutta ja korostaa koulun, kirjastojen ja median roolia tiedekasvattajina. Suosituksen mukaan tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seurantaa, palkitsevuutta sekä kriittistä arviointia on edelleen kehitettävä.

Kenen nimissä julkaistaan?

Tieteellinen julkaiseminen on tutkijoille tärkeä meritoitumisen tapa. Julkaisuissa käytännöt vaihtelevat tieteenalakohtaisesti sen suhteen, ketkä merkitään julkaisun tekijöiksi. Tekijyys ei tarkoita pelkästään julkaisun kirjoittamista, vaan kaikkea muutakin toimintaa, joka mahdollistaa tutkimustiedon tuottamisen.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatiman Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen -suosituksen tärkein tavoite on saada tutkimusryhmät sopimaan tekijyydestä hyvissä ajoin. Suosituksessa kehotetaan käymään keskustelua tekijyydestä koko tutkimushankkeen keston ajan niin, että kaikille on selvää, millainen osallistuminen oikeuttaa nimeen kirjoittajaluettelossa ja millä periaatteella tekijöiden järjestys luettelossa syntyy. Suositus on yleisohje, jota on tarkoitus soveltaa ottamalla huomioon kunkin tieteenalan vakiintuneet käytänteet.

Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti. Tiedeviestinnän suositukset www.tjnk.fi

Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2018 www.tenk.fi

---

Tiedeviestinnän suositukset ja suositus tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi ovat valmistuneet osana opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2015–2018 rahoittamaa hanketta Tiedon jakaminen luo vaikuttavuutta: tekijyys, tiedon kuratointi ja hyvät tiedeviestinnän käytänteet (OKM/122/524/2015). Hankkeen päävastuulliset tahot ovat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK). Neuvottelukunnat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön tiedehallinnon asiantuntijaelimiä.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Reetta Kettunen, [email protected], p. 040 733 5935 (tiedeviestintä)
Pääsihteeri Sanna Kaisa Spoof, [email protected], p. 050 594 1909 (tekijyyssuositus)
Opetusneuvos Marja Pulkkinen, [email protected], p. 02953 30265

Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Tiede