Hyppää sisältöön

Selvitys saamelaisten oikeuksien toteutumisesta muinaismuistojen suojelussa valmistunut

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2021 11.03
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti marraskuussa 2020 seurantaryhmän ja työryhmän valmistelemaan muinaismuistolain kokonaisuudistusta. Uudistuksen yhteydessä on laadittu selvitys saamelaisten oikeuksien toteutumisesta muinaisjäännösten suojelussa.

Kiinteitä muinaisjäännöksiä, irtaimia muinaisesineitä ja laivalöytöjä suojellaan muinaismuistolailla, jota parhaillaan uudistetaan. Valmistunut selvitys pyrkii muodostamaan kokonaiskuvan saamelaisten oikeuksista alkuperäiskansana omaan kulttuuriperintöönsä.

Selvityksen kohteena ovat saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet, keskeiset kansainväliset kulttuuriperintösopimukset sekä saamelaisten kulttuuriperinnön suoja kansallisessa lainsäädännössä. Selvityksessä kuvaillaan saamelaiskulttuurin kannalta keskeisiä erityiskysymyksiä, jotka tulisi huomioida muinaismuistolain uudistuksessa.

Selvitys sisältää myös oikeudellisen analyysin saamelaiskäräjien toimivallasta suhteessa saamelaisista muinaisjäännöksistä päättämiseen sekä ehdotuksia keinoista saamelaisten itsemääräämisoikeuden ja kulttuuri-itsehallinnon vahvistamiseksi muinaisjäännösten suojelussa.

Selvityksen mukaan saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet kulttuuriperintöönsä eivät vielä toteudu täysipainoisesti. Lainsäädännön kehittämisessä on huomioitava erityisesti saamelaiskulttuurin kehittymisen mahdollisuus.

Saamelaiset arvot ja niihin liittyvät erityispiirteet tulisi tunnistaa kulttuuriperinnön, mukaan lukien muinaisjäännösten suojelussa, todetaan selvityksessä. Nykyinen muinaismuistolaki ei anna tarkkoja suuntaviivoja muinaisjäännöksen arvon arviointiin, vaikka lakia sovellettaessa ja käytännön suojelutyössä arvottamista joudutaan kuitenkin jatkuvasti tekemään.

Saamelaisten oikeudet muinaisjäännösten suojelussa

Asettamispäätös