Hyppää sisältöön

Selvitys koulujen toimintaympäristöstä käynnistyy

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2011 11.00
Tiedote -

Opetusministeri Jukka Gustafsson on asettanut tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvosen ja erikoistutkija Jorma Kuuselan selvittämään koulujen toimintaympäristöä kuvaavia indikaattoreita ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia perusopetuksen rahoituksessa.

Taustaselvitys liittyy hallituksen tavoitteeseen estää koulujen eriytyminen ja vähentää väestöryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa. Koulujen väliset erot ovat kasvaneet voimakkaasti 2000-luvulla, ja hallituksen tavoitteena on puolittaa ero vuoteen 2020 mennessä.

Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisen osana selvitetään perusopetuksen valtionosuuden perusteet. Tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus perustuisi jatkossa nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin, kuten kunnan maahanmuuttajien väestöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen.

Selvityshenkilöiden tehtävänä on esittää indikaattorit, joilla voidaan kuvata koulujen toimintaympäristön haasteellisuutta kunnan sekä yksittäisen koulun tasolla. Selvityshenkilöiden tulee esittää myös arvionsa siitä, miten indikaattoreita voitaisiin käyttää resurssien kohdennuksessa kunnille ja yksittäisille kouluille. Selvityshenkilöiltä toivotaan myös arviota siitä, kuinka suuren osan koulun resursseista tulisi riippua toimintaympäristön haasteellisuutta kuvaavista indikaattoreista.

Selvityshenkilöiden on jätettävä raporttinsa 31.5.2012 mennessä.

---
Lisätietoja: Erityisavustaja Aleksi Kalenius, puh. 040 125 1032

Kuntien valtionosuusjärjestelmä muodostuu valtiovarainministeriön hallinnoimasta peruspalveluiden valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmä toimii osana kuntien valtionosuusjärjestelmää kattaen myös yksityiset koulutuksen järjestäjät ja kuntayhtymät. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää esi- ja perusopetukseen rahoitusta sellaiseen toimintaan, jota valtiovarainministeriön hallinnoima kuntien ikäluokkapohjainen valtionosuus ei kata.