Hyppää sisältöön

Rahoitushaku sairaanhoitajien, bioanalyytikoiden ja röntgenhoitajien sekä varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien lisäämiseksi avautuu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.1.2024 14.10
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut korkeakouluille rahoitushaun, jonka tavoitteena on lisätä uusien opiskelijoiden määrää ammattikorkeakoulujen sairaanhoitaja-, bioanalyytikko- ja röntgenhoitajakoulutuksissa sekä yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksissa.

Tavoitteena on lisätä sairaanhoitaja (AMK)-, bioanalyytikko (AMK)- ja röntgenhoitaja (AMK) -tutkintonimikkeisiin valittavien uusien opiskelijoiden määrää 1011 opiskelijalla. Yliopistoissa tavoitteena on lisätä kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon pääaineessa varhaiskasvatus valittavien uusien opiskelijoiden määrää 824–989 opiskelijalla.

Rahoitus kohdennetaan hallitusohjelman mukaisesti erityisesti kasvukeskuksiin ja sinne, missä aloituspaikkojen määrä suhteessa nuoriin on alhainen, sekä alueille, joilla ennakoidaan merkittävää työvoimapulaa. Sairaanhoitaja-, bioanalyytikko- ja röntgenhoitajakoulutuksen osalta tavoitteena on, että korkeakoulut kohdistaisivat lisää aloituspaikkoja ensikertalaisille.

Rahoituksen hakuaika päättyy 15.2.2024. Päätökset pyritään tekemään viimeistään vuoden 2024 maaliskuussa. Rahoitus myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa tähän tarkoitukseen määrärahat.

Hakuilmoitus: Harkinnanvarainen rahoitus sairaanhoitajien, bioanalyytikoiden, röntgenhoitajien ja varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien lisäämiseen

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Sirkku Linna, p. 0295 330 515
  • Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, p. 0295 330 404 (sairaanhoitaja-, bioanalyytikko- ja röntgenhoitajakoulutuksen lisäykset)
  • Opetusneuvos Katri Tervaspalo, p. 0295 330 084 (varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen lisäykset)