Hyppää sisältöön

Perusopetuksen poikkeuksellisilla opetusjärjestelysäännöksillä turvataan opetuksen turvallinen järjestäminen myös kevätlukukaudella 2021

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2020 14.24
Tiedote
Tyttö istuu pulpetissa ja kirjoittaa.

Perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti. Esityksellä jatketaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa kevätlukukauden 2021 ajaksi, jotta opetusta olisi mahdollista järjestää turvallisesti vallitsevassa koronavirustilanteessa. Valtioneuvosto antoi torstaina asiaa koskevan hallituksen esityksen.

Lakimuutos mahdollistaa, että opetuksen järjestäjä voi siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli koronaepidemiatilanne sitä edellyttää. Jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena, voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. 

Esityksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja sekä turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen. 

- On tärkeää varmistaa jokaisen lapsen oikeus täysipainoiseen opetukseen myös pandemian aikana. Tällä lainsäädännöllä annamme opetuksen järjestäjille tarvittavat työkalut toimia alueellisen epidemiatilanteen edellyttämällä tavalla myös kevätlukukauden ajan, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetus järjestetään osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti valmistelun aikana erillisen kuulemistilaisuuden keskeisille sidosryhmille. Esitysluonnos on ollut lausunnoilla 12.—27.10.2020. Osana lain valmistelua toteutettiin valtakunnallinen lasten kuuleminen. Kyselyyn vastasi yli 58 000 lasta ja nuorta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1 2021 ja olla voimassa 31.7.2021 saakka.

Lisätietoja: Hallitussihteeri Kirsi Lamberg, puh. 02953 30397