Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2020 14.07
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut lähes miljoona euroa valtionavustuksina kuudelle valtakunnalliselle hankkeelle, joiden tavoitteena on edistää alle 29-vuotiaiden nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja.

Avustusta saivat Suomen 4H-liitto ry (163 000 €), Suomen Lukiolaisten Liitto ry (37 000 €), Taloudellinen tiedotustoimisto ry (215 000 €), Phoenix ry (90 000 €), Finlands Svenska Marthaförbund rf (55 000 €) ja Nuori Yrittäjyys ry (390 000 €).

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa panostetaan vahvaan yrittäjyyspolitiikkaan. Hallitusohjelmassa linjataan, että hallituskaudella madalletaan kynnystä yritystoiminnan aloittamiseen. Lisäksi panostetaan yrittäjämyönteisen ilmapiirin kasvattamiseen työelämätaitoja vahvistamalla muun muassa yrittämiseen ja työelämään liittyvää ymmärrystä ja osaamista eri koulutusasteilla sekä muiden julkisten palveluiden kautta. Edelleen otetaan huomioon talous- ja työelämätaidot osana nuorten hyvinvointia.

Tiede- ja kulttuuriministeri korostaa yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen merkitystä Suomelle.

– Yrittäjyyskasvatus on tärkeää meille kaikille. Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta aloitteellisuus, omatoimisuus, aktiivisuus ja luovuus ovat taitoja, joita tarvitaan läpi elämän. Elämme ajassa, jossa yrittäjyyttä ja siihen liittyvää uuden luomista tarvitaan aivan erityisellä tavalla. Yrittäjyyden avulla ratkotaan Suomen ja maailman ongelmia ja luodaan hyvinvointia ja työtä koko Suomeen, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.

Tuetut hankkeet tavoittavat mahdollisimman laajan ryhmän nuoria eri ikäkausilta ja eri puolelta Suomea. Hankkeita tukemalla on kiinnitetty erityistä huomiota niihin lasten ja nuorten elämän nivelkohtiin, joissa osaamisen vahvistaminen nähdään erityisen tärkeänä. Näitä ovat yläasteelle siirtyminen, peruskoulusta toiselle asteelle siirtyminen sekä erilaisten väestöryhmien tutkitut syrjäytymisen haasteet.

Avustettavat hankkeet kattavat peruskouluikäisistä lapsista ja nuorista kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset sekä toisen asteen nuorista lukiolaiset sekä ammattikoululaiset. Myös työtä tai koulutuspaikkaa vailla olevat nuoret on huomioitu erityisesti maahanmuuttajaväestön kohdalla. Hankkeilla tavoitetaan myös ruotsinkielisiä nuoria.

Lisätietoja avustuksesta

Lisätietoja

Ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, p. 0295 330 113