Hyppää sisältöön

Opettajankoulutuksen kehittäminen jatkuu Opettajankoulutusfoorumissa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2019 9.28
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut uuden Opettajankoulutusfoorumin jatkamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistamistyötä. Foorumin tehtävänä on edistää Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa, tukea opettajankoulutuksen kehittämishankkeita sekä käsitellä opettajankoulutuksen ja sitä koskevan tutkimuksen ajankohtaiskysymyksiä. Opettajankoulutusfoorumin toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.

Opettajankoulutusfoorumi kokoaa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen uudistus- ja kehittämistyöhön. Foorumi tarjoaa toimivan rakenteen sekä mahdollisuuden luoda ja jakaa yhdessä näkemyksiä opettajankoulutuksen ja sitä koskevan tutkimuksen tulevaisuuden kehittämistarpeista. Esimerkiksi opettajankoulutuksen vetovoiman turvaaminen, opettajankouluttajien ammatillisen osaamisen kehittäminen ja tutkimusperustaisuuden vahvistaminen ovat kysymyksiä, joista on tärkeä keskustella yhdessä kaikkien toimijoiden kesken. Opettajankoulutusfoorumin toiminta vahvistaa koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavien tahojen yhteistyötä ja mahdollistaa eri tahojen osallistumisen opettajien perus- ja täydennyskoulutusta koskevaan keskusteluun.

Opettajankoulutusfoorumi opettajankoulutuksen uudistajana

Vuosina 2016–2018 toiminut Opettajankoulutusfoorumi uudisti opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta ja laati strategiset linjaukset yhteen kokoavan Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman. Kehittämisohjelma kattaa sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen antaman opettajien peruskoulutuksen, opettajankoulutusta koskevan tutkimuksen ja kaikkia opettajaryhmiä koskevan täydennyskoulutuksen kehittämisen. Ohjelman toimeenpano on luonut edellytyksiä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistumiseen kokeiluilla ja kehittämishankkeilla ja tarjonnut opettajankoulutustehtävissä toimiville mahdollisuuden ammatillisen osaamisensa kehittämiseen.

Foorumin osallistava toimintatapa on herättänyt kiinnostusta monissa maissa ja sitä on esitelty laajasti myös erilaisissa kansainvälisissä tilaisuuksissa ja verkostoissa. 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) teki v. 2018 ulkoisen arvioinnin Opettajankoulutusfoorumin toiminnasta, kehittämisohjelman toimeenpanosta ja kehittämishankkeiden toteutuksesta. Karvi piti arvioinnissaan Opettajankoulutusfoorumia hyvänä toimintamallina ja suositti opettajankoulutuksen uudistamistyön jatkamista sekä foorumin vakiinnuttamista pysyväksi kansalliseksi rakenteeksi. Arvioinnin suosituksia hyödynnetään Opettajankoulutusfoorumin tulevassa työssä.

Opettajankoulutusfoorumin kokoonpano

Opettajankoulutusfoorumin yhteensä lähes sadan jäsenen ja varajäsenen kokoonpanossa on edustettuna laajasti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä sidosryhmien ja opetushallinnon asiantuntemus. Foorumiin nimetyt henkilöt edustavat monipuolisesti opettajankoulutuksen ja siihen liittyvän tutkimuksen eri alueita: luokanopettaja- ja erityisopettajakoulutusta, varhaiskasvatusta, aineenopettajakoulutusta, opinto-ohjausta sekä ammatillista opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajan koulutusta. Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtajana toimii professori Jari Lavonen Helsingin yliopistosta ja varapuheenjohtajana johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Aettamispäätös

Lisätiedot:
- projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, puh. 0295 330 134
- projektipäällikkö Pauliina Kupila, puh. 0295 330 280

Koulutus Yleissivistävä koulutus