Hyppää sisältöön

Museoiden valtionosuudet rahoituskaudella 2024 - 2027

Avustus

Valtionosuuden piiriin pääsyä ja valtakunnallista vastuumuseotehtävää koskevien uusien hakemusten sekä valtionosuuden piirissä toimivien museoiden selvitysten ja suunnitelmien jättöaika alkaa 4.1.2023 ja päättyy 22.2.2023.

Tämä määräaika koskee seuraavia hakemuksia ja selvityksiä:

LOMAKE A

Valtionosuuden piiriin pääsyä vuoden 2024 alusta lukien koskeva uusi hakemus (UUDET HAKIJAT VOS:N PIIRIIN)

LOMAKE B

  1. Valtionosuuden edellytysten täyttymistä koskeva selvitys ns. perusvaltionosuuden osalta (KAIKKI NYKYISET VOS-MUSEOT, MYÖS ALUEELLISET JA VALTAKUNNALLISET VASTUUMUSEOT)
     
  2. Valtakunnallista vastuumuseotehtävää vuoden 2024 alusta lukien koskeva uusi hakemus (UUDET VALTAKUNNALLISET VASTUUMUSEOHAKIJAT)

  3. Valtakunnallisen vastuumuseon selvitys vuosia 2020–2023 koskevan valtakunnallisen suunnitelman toteutumisesta ja valtakunnallisen vastuumuseon edellytysten täyttymisestä sekä valtakunnallinen suunnitelma vuosille 2024 - 2027 (KAIKKI NYKYISET VALTAKUNNALLISET VASTUUMUSEOT)

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää nelivuosittain museoiden valtionosuuksista siten kuin museolaissa (3014/2019) ja laissa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) säädetään. Tällöin ministeriö tarkastaa kaikkien valtionosuuden piirissä toimivien museoiden osalta museolain 5 §:n mukaisten edellytysten täyttymisen ja kaikkien valtakunnallisten vastuumuseoiden osalta museolain 10 §:n mukaisten edellytysten täyttymisen.

Tässä yhteydessä myös uusien museoiden on mahdollista hakea valtionosuuden piiriin tai hakea nimeämistä valtakunnalliseksi vastuumuseoksi.

Alueellisten vastuumuseoiden osalta vuosia 2023 – 2026 koskeva rahoitussuunnitelma on vahvistettu marraskuussa 2022 eikä tämä haku- ja tarkastuskierros koske niitä. Alueellisten vastuumuseoiden tulee kuitenkin selvittää ns. perusvaltionosuuden osalta museolain 5 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen.

Valtionosuutta myönnetään museon ylläpitäjälle museon käyttökustannuksiin. Museoita voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin ja valtionosuutta myöntää valtion talousarvion rajoissa. Päätöksiä tehdessään ministeriö ottaa myös huomioon valtionosuuden tarpeellisuuden museolain 4 §:ssä määritellyn tavoitteen kannalta.

Valtionosuuden piiriin pääsyä koskevan hakemuksen voi tehdä vain joka neljäs vuosi. Seuraava haku avautuu vuonna 2027 koskien valtionosuuden piiriin pääsyä tai nimeämistä valtakunnalliseksi vastuumuseoksi vuodesta 2028 alkaen. Alueelliseksi vastuumuseoksi nimeämistä koskeva haku tapahtuu vuotta aiemmin.

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Eeva Teräsvirta puh. 0295330082

Asiointipalveluun liittyvät tekniset kysymykset: [email protected].

Museoviraston UKK