Hyppää sisältöön

Ministeriö linjasi kestävän kehityksen tavoitteet omalle hallinnonalalle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2020 14.30
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on laatinut linjaukset, joiden avulla ohjataan hallinnonalan toimintaa kestävälle pohjalle. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan erityinen vastuu on sosiaalisessa kestävyydessä, kuten sivistyksen ja ihmisten hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 hyväksyttiin syyskuussa 2015 YK:ssa. Agenda 2030 muodostaa ensimmäisen YK:n jäsenvaltioita koskevan toiminta-ohjelman ja tavoitteiston kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Hallitusohjelman mukaan Suomi kantaa globaalia vastuuta sekä toimii aktiivisesti ja edelläkävijänä Agenda 2030-tavoitteiden saavuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on puolestaan omassa strategiassaan lupautunut vahvistamaan kansainvälistä vaikuttavuutta ja globaalia vastuuta sekä sitoutunut kestävään kehitykseen.   

Vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö asetti ministeriön kestävän kehityksen työryhmän, jonka tehtävänä on erityisesti Agenda 2030:n tavoitteiden edistäminen ja toteuttaminen. Työryhmä on laatinut toimeksiantonsa mukaisesti linjauksen, jonka valmistelua pohjusti vuonna 2018 toteutettu työpajoista ja verkkokuulemisesta muodostunut avoin kuulemisprosessi ministeriön hallinnonalan toimijoille ja sidosryhmille.

Sivistyksen ja osaamisen vahvistaminen ovat edellytyksiä Agenda 2030 –tavoitteiden saavuttamiselle. Koulutus-, tutkimus-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapolitiikan keinoin voidaan osallistua kaikkien Agenda 2030 –tavoitteiden edistämiseen. Se tarkoittaa mm. sivistyksellisten oikeuksien yhdenvertaista toteutumista, korkealaatuista varhaiskasvatusta, osaamisen ja koulutustason nostoa, jatkuvaa oppimista, tiedon saatavuutta, kulttuurisia oikeuksia sekä hyvinvointia ja osallisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimilla edistetään kulttuurista muutosta, joka on edellytyksenä muutokselle kohti kokonaisvaltaista kestävää kehitystä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa ja arvioi linjausten toteutumista sektorikohtaisesti ja yhteisesti koko hallinnonalalla.

Lisätietoja:

- kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen, puh. 0295 330 102
- opetusneuvos Riina Vuorento, puh. 0295 330 363

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kulttuuri Liikunta Nuoriso Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus