Hyppää sisältöön

Luonnon virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden investointiavustukset

Avustus

Tämä haku koskee talousarviossa momentilta 4.20.29.90.30.4 myönnettäviä luonnon virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden avustuksia. Avustus on kertaluonteinen ja sitä myönnetään ainoastaan vuonna 2022. Yhteensä avustuksiin varattu määräraha on 2 miljoonaa euroa.

Avustettavat kohteet palvelevat monipuolista liikunnallista luonnon virkistyskäyttöä.

Avustuksia kohdennettaessa otetaan huomioon, kuinka avustettava hanke parantaa liikuntamahdollisuuksia lähiluonnossa sekä sen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Avustettavien hankkeiden on edistettävä liikunnallista luonnon virkistyskäyttöä ja kestävää kehitystä sekä tuettava Suomen hiilineutraalisuustavoitetta. Osana laajempaa liikuntapaikkahanketta voidaan avustaa taukopaikkoja tai vastaavia liikunnallista käyttöä tukevia rakennusinvestointeja.

Avustettavat kohteet voivat olla kustannusarvioltaan enintään 700 000 euron (alv 0 %). Valtionapuviranomainen hankkeissa on aluehallintovirasto (AVI). Valtionavustusta ei myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron (alv 0 %) hankkeisiin ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteita. Toimialan strategisten linjausten perusteella liikuntapaikkaan myönnettävä avustus voi olla enintään 30 prosenttia hankkeen kustannusarviosta (alv 0 %).

Liikuntalain 390/2015 13 §:n mukaisesti liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää erityisestä syystä muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:

Hakuaika alkaa tiistaina 1.2.2022
Hakuaika päättyy perjantaina 4.3.2022 klo 16.15

Hankkeiden käsittely

​​​​​Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa hankkeita varten avustusmäärärahan aluehallintovirastoille. Tavoitteena on, että aluehallintovirastot tekevät avustuspäätökset toukokuun 2022 loppuun mennessä.

Liikunta

Lisätietoja

Avustushakemukset ja rahoitussuunnitelmailmoitukset osoitetaan seuraaville aluehallintovirastoille, jotka antavat lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Marjo Forsman-Mäkelä puh. 0295 016 556 ([email protected])
Sixten Wackström puh. 0295 016 565 ([email protected] toiselle sivustolle), Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 HÄMEENLINNA

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Marie Rautio-Sipilä, puh. 0295 018 069 ([email protected]), Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22,
20801 TURKU

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Jarkko Rantamäki, puh. 0295 018 832 ([email protected]), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 VAASA

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Matti Ruuska, puh. 0295 016 521 ([email protected]), Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36 C, 80100 JOENSUU

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 ([email protected]), Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293. 90101 OULU

Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 ([email protected]), Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 ROVANIEMI

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Mikko Helasvuo
[email protected]
puh. 0295 330 422