Valmiit liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeet

 

202​3

Energiatehokkaat ja sisäympäristöltään laadukkaat uimahallirakennukset-hanke
​​​​​​​(ENSIHALLI-hanke)
/ Aalto-korkeakoulusäätiö sr (2020)
Lumiliikuntapaikkojen nykytilan kartoitus (ja pitkäntähtäimen kehityssuunnitelma) /
Suomen Hiihtoliitto ry (2022)
Ylikunnallisen yhteistyön mahdollisuudet ja esteet kuntien olosuhdetyössä -selvitys / North Sport Consulting Oy (2022)
Selvitys liikuntapaikkajulkaisujen esteettömyyssisältöjen ajantasaisuudesta / Suomen Paralympiakomitea ry, Finlands / Paralympiska Kommitté rf (2022)
Liikuntapaikkojen katsomot, RT-ohjekortti / Rakennustieto Oy (2021)
​​​​​​​Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö (liikuntapaikkoja koskevat luvut InraRyl - Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset -ohjeessa) /Rakennustieto Oy (2022)
Liikuntapaikkojen yhteismitallinen esteettömyystieto Suomessa​​​​​​​ / Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy​​​​​​​ (2021)
Uima- ja jäähallien päästövaikutukset / Sport Venue Oy (2022)
Sirkustilojen rakentamisen opas / Suomen Nuorisosirkusliitto ry (2021)
Sulkapallohallien ja ulkopelaamiseen tarkoitettujen AirBadminton-kenttien kehitysmanuaali / Suomen Sulkapalloliitto ry (2021)
​​​​​​​Leikkipaikkojen putoamisalustojen turvallisuus talvella ja uusi nopea
mittausmenetelmä
/ Tampereen korkeakoulusäätiö sr (2022)

2022​​​​

Energiatehokkaat ja sisäympäristöltään laadukkaat uimahallirakennukset-hanke (ENSIHALLI-hanke) / Aalto-korkeakoulusäätiö sr (2020)
​​​​​​​Ilmastotavoitteita edistävä arkiliikkuminen yhdyskuntasuunnittelussa (ITEA) / Oulun yliopisto (2020)
Jäähallin vedenkierrätysjärjestelmän kehittäminen​​​​​​​ / Prorink International Ab (2021)
Tekojääkentät, ohje tilaajille ja suunnittelijoille / Rakennustieto Oy (2020)
Jäähallien suunnittelu RT-kortti​​​​​​​ / Rakennustieto Oy (2020)
Malli liikuntapaikkojen esteettömyystiedon keräämiseen / Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy (2019)

​​​2021

Uimahallin nykytilaselvitys nro 117 / Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry, Rakennustieto Oy (2021)

Liikuntapaikkarakentaminen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuudessa - analyysi alueellisesta kohdentumisesta (2021) / Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

2020

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI3) (2020) / Luonnonvarakeskus
Askelmerkit olosuhdeloikkaan - Ideaopas kunnan liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman laadintaan, SmartSport -kehittämisosuuskunta (2020)
Suomen kuntien ja kuntayhtymien rakennusten reaaliarvojen, korjausvelan ja perustarpeen määritys ja laskenta vuonna 2019, Trellum Consulting Oy
Uimahallien ja kylpylöiden allas- ja roiskevedelle alttiiden betonirakenteiden kuntotutkimus, tilaajan ohje / Vahanen Rakennusfysiikka Oy (2020)
Esteetön eräpolku -hanke / Suomen Paralympiakomitea (ent. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry) (2020)
Esteettömyyden tason suunta liikuntapaikkarakentamisessa-loppuraportti / Riikka Tupala ja Reetta-Maria Kuusiluoma SAMK (2020)
Kiipeilyreitit Lounais-Suomi / Suomen Kiipeilyliitto ry (2020)
Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas nro 115 / Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry  Rakennustieto Oy (2020)
Liikuntaolosuhteiden strateginen kehittämistyö kunnissa -selvitys Loppuraportti (2020) / SmartSport -kehittämisosuuskunta
Leikkikenttävälineiden putoamisalustamateriaalien valintaopas / Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Tapani Jäniskangas Rakennustieto Oy (2020)
Uimahallien LVIA- suunnittelu, RT 103233 ohjekortti / Rakennustieto Oy (2020)
Uimahallit. Tilaajan ohje, RT 103270 ohjekortti / Rakennustieto Oy (2020)
Uimahallihankkeen hanketyökalu alustavaan laajuuden ja kustannusten määrittämiseen, RT 103297 / Rakennustieto Oy (2020)
Uimahallin paloturvallisuussuunnittelun tehtäväluettelo, RT 103269 ohjekortti / Rakennustieto Oy (2020)
Uimahallin vedenkäsittelysuunnittelun tehtäväluettelo, RT 103268 ohjekortti / Rakennustieto Oy (2020)
Uimahallin arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo, RT 103265 ohjekortti / Rakennustieto Oy (2020)
Uimahallin pääsuunnittelun tehtäväluettelo. Pääsuunnittelun tehtäväluettelon PS18 soveltaminen, RT 103264 ohjekortti / Rakennustieto Oy (2020)
Uimahallin rakennesuunnittelun tehtäväluettelo. Rakennesuunnittelun tehtäväluettelon RAK18 soveltaminen RT 103266 ohjekortti / Rakennustieto Oy (2020)
Uimahallin taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo. Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE18 soveltaminen RT 103267 ohjekortti / Rakennustieto Oy (2020)

2019

Tekonurmikentillä täyteaineena käytetyn kumirouheen kulkeutuminen ympäristöön ja siitä mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset selkärangattomille (2019) / Suomen ympäristökeskus
Selvitys liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten soveltuvuudesta erilaisiin toteutus- ja rahoitusmalleihin (2019)
Liikunnan olosuhteiden parantaminen kaavoituksen keinoin / Oulun Yliopisto, Arkkitehtuurin osasto (2019)
Kiipeilyreitit Etelä-Suomi / Suomen Kiipeilyliitto ry (2019)
Työ- ja asiakasturvallisuus luonnon jääolosuhteissa / Järvenpään kaupunki (2019)
Uimahallien suunnittelu, RT 103059 ohjekortti / Rakennustieto Oy (2019)
2000 -luvun koulun liikuntasali - selvitys- ja kehittämishanke / North Sport Consulting (2019)
Freestylemelontaopas / Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry Rakennustieto Oy (2019)
Hiekkatekonurmiopas / Suomen Pesäpalloliitto PPL ry   Rakennustieto Oy (2019)
Uima-allasvesien käsittely, RT 103095 ohjekortti / Rakennustieto Oy (2019)
Leikkivälineiden putoamisalustojen turvallisuuskartoitus (materiaalit, iskunvaimennus, pöly) ja laatukriteerit / Tampereen korkeakoulusäätiö (2019)
 

2018

Jalkapallohallien energiankulutus / JJK Jyväskylä ry (2016)
Koulutuspaketti esteettömän rakennuksen suunnitteluun / Satakunnan ammattikorkeakoulu (2018) Suositeltavat selaimet: Microsoft Edge, Google Chrome, Opera. Muilla selaimilla esityksen kaikkia ominaisuuksia ei näy tai ei pysty hyödyntämään
Jäähallien jään laatuprojekti (lataa tiedosto) / Suomen Jääkiekkoliitto ry (2018)
Kuntokatsastus: suunnittelu- ja käyttöopas kunnille ja kaupungeille sekä kehityshanke  / Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES(2018)
Arki- ja lähiiikuntaa edistävä elinympäristö / Oulun Yliopisto, Arkkitehtuurin osasto (2018)
Nollaenergialiikuntarakennukset  / Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (2018)

2017

Uimahalli- ja jäähalliportaalin raportointi ja analysointipalvelu: uimahallit / jäähallit / Sport Venue Oy (2017)
Kuntien luontoliikuntapaikat Retkikarttaan / Metsähallitus (2017)
Uimahallien yläpohjarakenteiden kosteustekniikka ja paloturvalliset PU-lämpöeristeiset hallirakenteet / Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (2017)
UUMA2 Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia liikuntapaikkarakentamisessa / Ramboll Finland Oy (2017)
​​​​​​​Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015-2017 / Turun ammattikorkeakoulu Oy (2017)

2016

Liikuntapaikkarakentajan koulutus -tarvekartoitus ja koulutuksen sisällön määritys, osa 2 / Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (2016)
Ampumaradan luodinkeräilyn järjestäminen BAT-periaatteella merikonttiratkaisuissa / Espoon Ampumaratayhdistys r.y. (2016)
Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnät / Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry (2016)
Jäähallien energiankäytön ja kosteuden hallinnan järjestelmät (lataa tiedosto) / Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu/Rakennustekniikan laitos (2016)
Liikuntapaikkojen saavutettavuus paikkatietoperusteisessa tarkastelussa / Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö (2016)
Kiipeilyseinäopas, Rakennustieto Oy (2016)

2015

Liikuntahallien sisäilmaston, energiankäytön ja kosteuden hallinta / Aalto-yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/ Rakennustekniikan laitos (2015)
Maastopyöräilyn olosuhde- ja tarvekartoitus / Suomen Latu ry  (2015)
RT-kortti, Liikuntapaikkarakentaminen: Ohjeita ja kirjallisuutta, RT 97-1119, Infra 66-710149, LVI 06-10566 Rakennustieto Oy (2015)
RT-kortti, Urheilu- ja pallokenttien huoltotilat, RT 97-11181, Infra 73-710141 Rakennustieto Oy (2015)
RT-kortti, Vesiliikuntakeskukset ja -tukikohdat, RT 97-11179, Infra 66-710139 Rakennustieto Oy (2015)
Lähiliikuntapaikkarakentamista 15 vuotta - seurantaselvitys / Valo (2015)
Tekonurmikenttiin liittyvät sisäilmaongelmat jalkapallohalleissa /  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2015)
Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje RIL 269-2015 (2015)
Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien ominaisuuksien muuttuminen ja elinkaari / Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos (2015)
AMPU -hanke / Suomen Ampumaurheiluliitto ry (2015)

2014

Jäähallin määräystenmukaisuuden osoittaminen ja vaipan optimaalinen lämpöeristys /  VTT (2014)
Maavalli- ja rinnekatsomot, RT 97-11169, Infra 66-710136 / Rakennustieto Oy  (2014)
Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta – Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) / Ympäristöministeriö (2014)
RT-kortti, Sisäliikuntatilat, Liikuntasalit ja monitoimihallit, RT 97-11146 / Rakennustieto Oy (2014)
Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan indikaattoreihin / VTT (2014)
Sisäliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila / VTT (2014)
Ulkoliikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan nykytila / VTT (2014)
Omatoiminen kuntotestaus määrämittaisella reitillä, malli / Jyväskylä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES (2014)
Taloyhtiöiden leikki- ja liikuntamahdollisuudet / Nuori Suomi ry (2014)

2013

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa - valtakunnallinen selvitys / Nuori Suomi ry (2013)
Yläkoulujen ulko- ja sisäliikuntatilat liikkumaan innostaviksi/ Nuori Suomi ry (2013)
Ulkoilutavat muuttuvat - katsaus maailmalle (Aikuisten lähiliikunnan kansainvälinen vertailu) / Suomen Latu ry (2013) 
Joustolaitatyöryhmän raportti / Suomen Jääkiekkoliitto ry (2013)
Yleisötilaisuuksien turvallisuus / Jyri Paasonen / Tietosanoma Oy (2013)
Uima-, jää- ja liikuntahallien nykytila / Eero Häyrinen / Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry (2013)
Tule Uimahalliin! Opas uimahallien asiakkaille, henkilökunnalle ja järjestöille edistämään kaikkien mahdollisuuksia käyttää uimahallipalveluja / Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry (2013)
Ulkoliikuntapaikkarakenteiden ja -varusteiden perustukset, RT-11135, Infra 66-710122 /  Rakennustieto Oy (2013)
Ulkoliikuntapaikkojen tekniset järjestelmät, Infra 66-710123 / Rakennustieto Oy (2013)
Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä-opas arviointiin / Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 170 (2013)
Suosituksia liikuntaa suosivan elinympäristön suunnitteluun / verkkosivusto Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto (2013)
Uimahallien asikastyytyväisyysbarometri 2012 / Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry (2013)
Uimahallibarometri 2012 / Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry (2013)

2012

Ampumaratojen ympäristölupa, opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille / Ympäristöministeriö (2012)
Pihakartan kuvausohjeet / Suomen Suunnistusliitto ry (2012)
RT-kortti, Keilailuhallit, RT-11088 / Rakennustieto Oy (2012)
Jääkiekko-otteluiden turvallisuusohjeisto (lataa tiedosto) / Suomen Jääkiekkoliitto ry (2012)
Liikuntapaikkapalvelut ja väestön tasa-arvo / Jyväskylän yliopisto (2012)
Kunnan liikuntatoimen turvallisuuden johtaminen / Tampereen teknillinen yliopisto (2012)
Ulkoliikuntapaikkojen turvallisuus - tietopaketti ulkoliikuntapaikkojen turvallisuudesta, suunnittelusta ja ylläpidosta / Tampereen teknillinen yliopisto (2012)

2011

Ulkoilun olosuhteet Suomen kunnissa, Hyvän ulkoilukunnan menestystekijät ja Hyvät käytännöt - ideoita ulkoilun edistämiseen - lehti / Suomen Latu ry  (2011)
Luonnon virkistyskäyttö 2010 / Metla (2011)
LVI-ohjekortti, Keilahallin LVIA-suunnittelu  LVI 06-10484 / Rakennustieto Oy (2011)
Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti / Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, rakennusfysiikan ryhmä (2011)
Varttuneiden lähiliikuntapaikat / Ikäinstituutti (2011)
Päiväkotien liikkumisympäristöjen esimerkkihankkeet / Nuori Suomi ry (2011)
Tekonurmiopas / Suomen Palloliitto ry (2011)
"Kotikenttä" Jalkapallonurmihankkeen toteuttaminen / Suomen Palloliitto ry (2011)

2010

Jäähallin kylmäkoneistojen hankintaopas / VTT (2010)
Uimahallien asikasbarometri 2010 / Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry (2010)
Valtio liikuntarakentamisen linjaajana / Liikuntatieteellinen seura (2010)
RT-kortti, Liikuntapaikkarakentaminen, Ohjeita ja kirjallisuutta / Rakennustieto Oy (2010)
Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnittelu / Tampereen teknillinen yliopisto (2010)

2009     

Kouvolan hyvinvointiraitit, hyvinvoinnin ja liikunnan huomioiminen lähiliikuntaympäristöjen suunnittelussa / Kouvolan kaupunki ja Carousel Oy (2009)
Ohje uimahallien ja kylpylöiden lattioiden liukkauden ehkäisemiseen, Tutkimusraportti 145 / Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka (2009)
Uimahallien lattioiden liukkaus. Tutkimusraportti 144 / Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka.  (2009)
LVI-ohjekortti, Uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA-suunnittelu LVI 06-10451 /  Rakennustieto Oy (2009)
Valtakunnallinen selvitys päiväkotien liikuntaolosuhteista / Nuori Suomi ry (2009)  
Yläkoulujen liikuntaolosuhteet - valtakunnallinen selvitys  / Nuori Suomi ry (2009)   
Uimahallin rakenteiden suunnittelu ja kunnonhallinta RIL 235-2009 (2009)
RT-kortti, Sisäliikuntatilojen lattiat / Rakennustieto Oy (2009)
Uimahallibarometri 2008 / Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry (2009)
Yleisurheilukenttien jousto-ominaisuudet / Tampereen teknillinen yliopisto (2009)
Opetusministeriön veikkausvoittovaroista avustaman liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehitystoiminnan arviointi ja asemointi / Opetusministeriö (2009)
Infra RYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet / Rakennustieto Oy (2009)

2008

Karting-ratojen turvallisuuden kehittäminen ja ratojen safety-simulointi / AKK-Motorsport ry (2008)
Liikuntapaikkojen turvallisuussuunnitelmaopas / Tampereen teknillinen yliopisto (2008)                
Liikunta ja elinympäristö, nettisivusto / Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto  (2008)
Liikettä koulupihoille, Keravan lähiliikuntaprojektin loppuraportti / UKK-instituutti ja Nuori Suomi ry  (2008)
Alueellinen liikunnan yleissuunnitelmamalli; Kokkolan seutu / Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto  (2008)
Alueellinen liikunnan yleissuunnitelmamalli; Porin seutu (Karhukunnat) / Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto  (2008)
Sportmonitor-liikuntatietojärjestelmä / Virpiniemen liikuntaopisto (2008)
Liikuntapaikkojen turvallisuusriskien tunnistaminen ja niiden hallinta / VTT (2008)
Puu- ja teräsrakenteisten hallien kuntotarkastus RIL 246-2008  (2008)
Hiekkakenttien perusparantaminen uusiomateriaaleilla, ohje / Ramboll, Luopioinen  (2008)
Pallokenttien uudet pintamateriaalit, tutkimusraportit / Ramboll, Luopioinen (2008)
Lauttasaaren lähiliikuntapaikka, hankeprosessin arviointi / Nuori Suomi ry (2008)
Uimahallien ja kylpylöiden sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevat terveydelliset ohjeet / Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus  (2008)
Ulkoilureittien luokitus / Suomen Latu ry  (2008)

2007

Liikuntarakentamisen ja suunnittelun koulutuksen ja asiantuntijaverkoston kehittäminen / Jyväskylän yliopisto  (2007)
Suomalaiset tapaturmien uhreina, Liikuntatapaturmat / Kansanterveyslaitos (2007)
Rakennusten akustinen suunnittelu, oppilaitokset, auditoriot, liikuntatilat, kirjastot / Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (2007)
Suunnistuskarttarekisteri / Suomen Suunnistusliitto ry (2007)
Suunnistuskarttaopas / Suomen Suunnistusliitto ry (2007)
Kevyen liikenteen reittiopas / Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (2007)
Puurakenteiden jäykistyksen ja halkeilun hallinta, Suunnittelu- ja valmistusohjeet / Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (2007)
RT-kortti, Liikuntapaikkarakentaminen, Ohjeita ja kirjallisuutta / Rakennustieto Oy (2007)
Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimus / Nuori Suomi ry (2007)

2006

Urheiluopistojen kiinteistöjen ylläpidon tietojärjestelmä / Urheiluopistojen yhdistys ry (2006)
Uimaloiden pintarakennejärjestelmien toimivuus / VTT (2006)
Laajarunkoisten liikuntahallien rakenteellinen turvallisuus -projektiraportit ja oppaat / VTT (2006)  
Koulupihat lähiliikuntapaikkoina suunniteluopas / Nuori Suomi ry (2006)
Koulupihat lähiliikuntapaikkoina, ideaopas / Nuori Suomi ry (2006)
Iloa lähiliikunnasta / Oulun lääninhallitus (2006)
Maastohiihdon suorituspaikat / Suomen Hiihtoliitto (2006)
RT-kortti, Kuntoreitit / Rakennustieto Oy (2006)

2005

LVI-ohjekortti, Uima-allasvesien käsittely / Rakennustieto Oy (2005)
RT-kortti, Uimahallit ja virkistyskylpylät / Rakennustieto Oy (2005)
Uudet talliratkaisut / Hevostietokeskus (2005)
Pääkaupunkiseudun juniorijääkiekon jääajan kysyntä ja tarjonta / Jaani Lahtinen (2005)
​​​​​​​Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina / Tiehallinto, Suomen Kuntoliikuntaliitto ry, WSP LT-Konsultit Oy (2005)
Liikunta osaksi yhdyskuntasuunnittelua / Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, Yhdyskuntasuunnittelu (2005)
Uimahallien ilman aerosolipitoisuudet ja koostumus, ilmanjako, vedenkäsittely sekä uimahallin käyttäjien hengitystiealtistuminen / Kuopion yliopiston ympäristötieteiden laitokset (2005)

2004

Liikunnan olosuhteet yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoitusprosessissa, esiselvitys / Oulun yliopisto (2004)            
Liikkuva kampus, tutkimus korkeakouluopiskelijoiden liikuntaolosuhteista / Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry, Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs (2004) 

2003

Liikuntahallin ympäristökuormitukset / Teknillinen korkeakoulu (2003)   
Pienten jäähallien väestölliset sijaintitekijät / Jaani Lahtinen  (2003) 
Pesäpallotutkimus, pesäpallon ominaisuudet / Suomen Pesäpalliliitto, Superpesis Oy, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU  (2003) 
Kevyenliikenteen väylät ja turvallinen liikenne, Case Nurmijärvi / Aaro Järvelä  (2003) 
Pikku arkkitehdit puistosuunnittelijoina, ajatuksia liikuntaleikkipuiston suunnitteluun / TUL:n Oulun piiri ry  (2003) 
Liikuntapaikkarakentaminen yhdyskuntasuunnittelu-prosessina, Heinolan Tähtiniemen asuntoalueen kaavamuutosprosessi 1999 - 2002 / Aaro Järvelä  (2003) 
Monitoimihallin paloturvallisuus IRH-Integroitu Riskien Hallinta Oy  (2003) 
Koulupihojen liikuntaolosuhteet, valtakunnallinen tutkimus / Nuori Suomi ry  (2003) 
Kuntoreitti / Suomen Latu ry  (2003) 
Hiihtomaa, suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöopas / Suomen Hiihtoliitto  (2003) 

2002

Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla, kuitutuhkarakenteet / Ramboll, Luopioinen  (2002) 
Luonnosta virkistystä ja hyvinvointia, Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 834 / Metsäntutkimuslaitos  (2002) 
Uimahallien peruskorjaus erityisliikunnan näkökulmasta / Jyväskylän yliopisto  (2002) 
Uima-allasveden laatu ja valvonta / Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry  (2002) 

2001

Uimahallin ympäristökuormitukset / Teknillinen korkeakoulu  (2001) 
Jäähallirakennuksen aiheuttamat ympäristökuormitukset / Teknillinen korkeakoulu  (2001)
Mäkelänrinteen uintikeskuksen kosteustekninen seurantamittaus vv. 1999 - 2001 / Tampereen Teknillinen Korkeakoulu (2001)
Puurakenteinen liikuntahalli / Tampereen Teknillinen Korkeakoulu  (2001)
Luonnon virkistyskäyttö 2000, Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 802 / Metsäntutkimuslaitos  (2001)

2000

Kilpaurheilu ja ympäristö, case: Vaasan jäähalli / Arges Environmental Oy  (2000)
Liikuntapaikkapalvelut ja kansalaisten tasa-arvo / Jyväskylän yliopisto (2000)
Puurakenteisten jää- ja palloiluhallien kuntotarkastusohjeet / VTT (2000)
Puurakenteisten liikuntahallien rakenteellinen turvallisuus / VTT (2000)
HCP 2000 -projekti, Golfkenttien erityisvaatimukset liikuntarajoitteisille pelaajille / Suomen HCP Golf ry (2000)

1999

Suomen Suunnistusliiton ympäristöjärjestelmän kehittäminen / Teknillinen korkeakoulu (1999)
Jyväskylän suurajot, ympäristövaikutusten arviointi / Jyväskylän yliopisto (1999)
Salpausselän kisojen ympäristökäsikirja / Neopoli Oy (1999)
Äänekosken uimahallin sosiaaliset vaikutukset / Jyväskylän yliopisto (1999)
Liikuntapaikkaolosuhteiden kehittämistarpeet / Esa Landström (1999)
Salibandyn vaikutus liikuntatilojen lattiapintoihin / Tampereen Teknillinen Korkeakoulu (1999)
Liikuntapaikkojen tutkimustoiminta, turvallisuustekijät / Tampereen Teknillinen Korkeakoulu (1999)
Akkukäyttöisten jäänhoitokoneiden käyttöturvallisuus – ohje / Tampereen Teknillinen Korkeakoulu (1999)
Jäähallien käyttötaloustutkimus / Jyväskylän yliopisto (1999)
Hiekka- ja kivituhkapintaisten pallokenttien kunnostus /  Tampereen Teknillinen Korkeakoulu (1999)

1998

Liikuntapaikkarakentamisen lainsäädäntö ja vastuut / Jyväskylän yliopisto (1998)
Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi, LVVI-tutkimus 1997 - 2000, Esitutkimusraportti / Metsäntutkimuslaitos (1998)
Hiekkatekonurmipintaisten pesäpallokenttien tekniset ja pelilliset ominaisuudet / Tampereen Teknillinen Korkeakoulu (1998)
Hiekkatekonurmipintaisten jalkapallokenttien tekniset ja pelilliset ominaisuudet / Tampereen Teknillinen Korkeakoulu (1998)

1997

Liikuntapaikkojen rakenteiden tehostettu tarkastustoiminta; rakenteellinen turvallisuus / VTT (1997)

1995

Ulkoilureittien suunnittelu-, rakentamis- ja hoito-opas / Suomen Latu ry (1995)

1992

Liikuntapaikkarakentaminen kaavoituksessa / Maa ja Vesi Oy (1992)

1991

Liikuntapaikkojen käyttöselvitys / Jyväskylän yliopisto (1991)