Hyppää sisältöön

Åtgärder som stärker läskunnigheten och läskulturen får närmare fem miljoner

Undervisnings- och kulturministeriet
24.6.2021 11.45 | Publicerad på svenska 24.6.2021 kl. 12.05
Pressmeddelande
Nuoret lukevat kirjaa

Undervisningsminister Jussi Saramo har beviljat 4,9 miljoner euro i understöd för åtgärder som stärker läskunnigheten och läskulturen i årskurs 7–9 inom den grundläggande utbildningen.

Med statens specialunderstöd stöds uppnåendet av tillräcklig läskunnighet för personer i årskurs 7-9 med främmande språk som modersmål och personer med svag läskunnighet för att de ska kunna verka aktivt i samhället. Med understödet främjas målet i Utbildningspolitiska redogörelsen att säkerställa en tillräcklig grundläggande läskunnighet hos eleverna. Understödet bidrar även till att jämna ut coronaepidemins följdverkningar.

Enligt både internationella och nationella inlärningsundersökningar har inlärningsresultaten för finländska elever i den grundläggande utbildningen sjunkit och attityderna till inlärning har försämrats. Enligt undersökningar syns detta särskilt i läskunnigheten, som utgör grunden för att öka barns och ungas kunskaper. 

- Läskunnighet är en grundläggande förutsättning för all inlärning och har enligt många undersökningar en koppling till allmän framgång i livet. Vi måste lyckas säkerställa förutsättningarna för en god läskunnighet hos var och en, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Specialunderstödet kan användas för lönekostnader för lärare och assistenter som fungerar som tilläggsresurs i läskunnighetsundervisning. Med understödet kan man i klasserna bilda gruppindelningar som främjar läskunnigheten och differentiera undervisningen. Understödet kan också användas för anskaffning av material som främjar läskunnigheten, såsom böcker och digitala applikationer som främjar läskunnigheten.

 Understödet gäller åren 2021-2022. Statsunderstöd har beviljats till 73 anordnare av grundläggande utbildning till ett belopp på sammanlagt 4 900 000 euro.

Understöd har beviljats till kommuner och privata sammanslutningar med tillstånd att ordna grundläggande utbildning. 

Beviljade understöd

Mer information:


 

Allmänbildande utbildning Jussi Saramo Utbildning