Hyppää sisältöön

Jatkuvan oppimisen uudistusta kiritetään 91 koulutus- ja työllisyyshankkeella
Liki 31 miljoonaa jatkuvaan oppimiseen vauhdittamaan työllisyyttä, tasa-arvoa ja osaavan työvoiman saatavuutta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2020 11.07
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteensä noin 30,9 miljoonaa euroa jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille. Tarkoituksena on auttaa ihmisiä oman osaamisen kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. Samalla pilotoidaan toimintamallia, jossa yhteistyötä laajentamalla vastataan alueiden tarpeisiin ja tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja.

Avustuksia myönnetään lyhytkestoisiin koulutuksiin ja koulutuksen tukitoimiin, joilla pyritään nostamaan työllisyysastetta, helpottamaan osaavan työvoiman saamista työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla sekä tukemaan erityisesti koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista. Lisäksi avustuksilla tuetaan maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymistä. Avustusta saa yhteensä 91 hanketta.

– Voimakkaat panostukset jatkuvaan oppimiseen ovat elintärkeitä, kun haluamme saada työllisyyden nousuun. Nyt käynnistyvillä hankkeilla haluamme mahdollistaa jatkuvan oppimisen mahdollisimman monelle -  myös heille, joille kynnys opintojen aloittamiseen on tuntunut tähän asti liian korkealta, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Ammatillisessa koulutuksessa avustuksilla tuetaan työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaiden polkuja työllisyyteen. Avustuksia suunnataan ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluihin, joilla edistetään työllistymistä ja parannetaan ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta.

Korkeakouluissa käynnistyy uusia työllisyyttä parantavia koulutuksia sekä ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluja. Lyhytkestoisilla koulutuksilla vastataan erityisesti sosiaali- ja terveysalan, varhaiskasvatuksen, rakennusalan ja teknologia-alan osaajapulaan. Avustuksia myönnetään myös tekoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen liittyviin koulutuksiin.

– Suomi tarvitsee osaajia ratkomaan ilmastonmuutosta, kasvattamaan tulevia sukupolvia ja hoitamaan ikäihmisiä. Lisäksi työelämän muutos vaatii mahdollisuutta päivittää omaa osaamista pitkin työuraa. Työikäisten osaamista vahvistamalla ja uudistamalla tuetaan työllisyyttä ja talouden toipumista. Olen iloinen, että korkeakoulut ovat selvästi ottaneet jatkuvan oppimisen haasteen vastaan, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoo.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa järjestetään työelämävalmiuksiin liittyvää, ns. matalankynnyksen koulutusta ja ohjausta, joka on suunnattu muun muassa työttömille, työttömyyden uhkaamille tai perustaitojen parantamista tarvitseville. Koulutuksella ja ohjauksella vahvistetaan kieli-, digi- ja työelämätaitoja. Toimintaa voi olla ryhmä- ja yksilöohjauksena tai vertaisryhmissä.

Avustuksia myönnetään myös maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkuja tukeviin hankkeisiin. Hankkeissa kehitetään malleja maahanmuuttajien ohjaamiseen ja tukeen heidän omalla kielellään sekä tukitoimia koulutuksen tai työssäkäynnin alkuvaiheeseen. Avustuksia myönnetään muun muassa maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan, maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöitymiskoulutukseen sekä maahanmuuttajavanhempien kieli- ja perustaitoja ja työllistymismahdollisuuksien parantaviin hankkeisiin.

Jatkuvan oppimisen hankehakemuksia arvioivat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, ja arvioinnissa kuultiin myös ELY-keskuksia. Valmistelussa hyödynnettiin uusimpia tietoja koronakriisin vaikutuksista työmarkkinoihin, osaajapula-aloihin ja työllisyystavoitteisiin.

Jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisista toimista tehdään seuranta- ja vaikuttavuustutkimus valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeena (TEAS). Avustusta saaneita hankkeita ja mitä jatkuva oppiminen niissä käytännössä tarkoittaa esitellään myös opetus- ja kulttuuriministeriön juttusarjassa kesän ja alkusyksyn aikana.

Hankkeita rahoitettiin jatkuvan oppimisen määrärahasta noin 21,4 miljoonalla eurolla ja maahanmuuttajien koulutuksen ja työllistymisen tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta noin 4,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi hankkeiden rahoitukseen käytettiin korkeakoulujen muuta rahoitusta noin 5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

  • suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta p. 0295 330 136
  • Ammatillinen koulutus: neuvotteleva virkamies Ville Heinonen p. 0295 330 105, opetusneuvos Tiina Polo, p. 0295 330 022  
  • Korkeakoulut: opetusneuvos Sanna Hirsivaara p. 0295 330 111, opetusneuvos Päivi Bosquet p. 0295 330 375, opetusneuvos Kaisu Piiroinen p. 0295 330 359
  • Vapaa sivistystyö: opetusneuvos Annika Bussman, p. 0295 330 407
Ammatillinen koulutus Hanna Kosonen Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Li Andersson