Hyppää sisältöön

32 miljoner euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2023 14.12 | Publicerad på svenska 27.3.2023 kl. 14.59
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat 32 292 000 euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade sammanlagt 18 655 000 euro för sådana projekt som ministeriet fattar beslut om och vars kostnadskalkyl överstiger 700 000 euro. Sammanlagt 27 projekt beviljades understöd.

Regionförvaltningsverken anvisas 8 119 320 euro i understöd för att fördelas vidare till mindre idrottsanläggningsprojekt. Till den delen fattas besluten av regionförvaltningsverken.

– De understöd för byggande av idrottsanläggningar som nu beviljats främjar medborgarnas välfärd, konstaterar minister Petri Honkonen

– Målet är i synnerhet att stödja uppförande och grundliga reparationer av idrottsanläggningar som är avsedda för stora användargruppers behov samt utrustning i anslutning till dem. Med de här åtgärderna kommer vi åt att påverka finländarnas motionsvanor på ett effektivt sätt, och kan därmed uppmuntra även alla som inte rör på sig tillräckligt mycket med tanke på hälsan att hitta glädjen i att sporta, fortsätter minister Honkonen.

I år riktas en betydande del av statens finansiering av idrottsanläggningar till nationellt viktiga elitidrottsprojekt som syftar till att stödja regioner utanför huvudstadsregionen. 

Hippos Jyväskylä är ett omfattande och mångsidigt idrottsanläggningsprojekt som innefattar både ett idrottscentrum, ett centrum för issport och ett kompetenscentrum som stöder motion och idrott. I området för Hippos Jyväskylä ska det byggas lokaler för motion och idrott på sammanlagt cirka 109 000 m2. Kostnadsförslaget för projektet är 110 442 000 miljoner euro. Projektet förbättrar idrottarnas dagliga träningsförhållanden och möjligheter till dubbla karriärer i Jyväskylä, men skapar också ett stort antal förhållanden för att utöva motion. Projektet Hippos Jyväskylä beviljas 2,5 miljoner euro i understöd. 

Det nationella träningscentret för simning i Kuortane erbjuder en träningsmiljö på elitnivå för landslagssimning, där man i bassäng- och banturerna prioriterar tävlingssimning och där utrustningen tillgodoser behoven för elitsimning. Centret kommer att användas för landslagets, paralandslagets och ungdomslandslagets träningsläger samt för region- och föreningsläger. Det är fråga om ett gemensamt projekt mellan Kuortane idrottsinstitut och Kuortane kommun, som dessutom erbjuder hobbylokaler för simning för invånarna i Kuortane kommun och dess närregion. Kostnadsförslaget för projektet är cirka 18 miljoner euro, och projektet beviljas 2,5 miljoner euro i understöd. 

När Ruutikangas skyttecentrum i Limingo och Lumijoki står färdigt är det Finlands första och största skyttecentrum i klass 1, vilket är sällsynt även i de nordiska länderna. Vid skyttecentrumet ska det arrangeras tävlingar i sportskytte på EM- och VM-nivå i alla grenar. Kommunerna i området, Limingo, Lumijoki och Uleåborg, har förbundit sig att genomföra projektet med investeringsreserver och genom att grunda aktiebolaget Ruutikunnat Oy. Ruutikangas skyttecentrum beviljas 769 000 euro i understöd.

Minister Honkonen hoppas att de understöd som regionförvaltningsverken beviljar särskilt riktas till sådana projekt som uppmuntrar unga och barn att röra på sig. Ministern anser det också vara viktigt att det i kommunerna reflekteras över hur man bäst kan betjäna olika typer av motionsutövare på ett jämlikt sätt.

- Idrott och motion spelar en stor roll när det gäller att upprätthålla konditionen hos människor i alla åldrar. Understöden för byggande av idrottsanläggningar har också en stor kommunal- och regionalpolitisk betydelse, säger minister Petri Honkonen. 

Beviljade understöd på UKM:s webbplats    

Mer information: Mikko Helasvuo, byggnadsråd, tfn 0295 330 422
 

Idrott Petri Honkonen