Hyppää sisältöön

Finansieringen av invandrarutbildningen inom det fria bildningsarbetet tryggas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 13.46
Pressmeddelande

Den utbildning som godkänts i invandrares integrationsplaner avskiljs till en separat helhet i finansieringssystemet för det fria bildningsarbetet. Statsrådet överlämnade på torsdag en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete.

Reformen förbättrar ett jämlikt bemötande av invandrare i samhället, eftersom den utbildning som anvisas dem finansieras på samma sätt som all annan utbildning av permanent natur i utbildningssystemet. I och med ändringarna behövs  de årligen återkommande ansökningarna om understöd inte mer.    

– Det är livsviktigt att språkundervisningen och annan utbildning som ges är högklassig och tillräckligt tilltagen, så att personer som flyttar till Finland integreras i vardagen och i  arbetslivet i vårt samhälle. Därför är det klart att integrationsutbildningens strukturer måste vara i skick, säger undervisningsminister Li Andersson.   

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den.

Genom regeringens rambeslut av den 29 maj 2021 utökades statsfinansieringen för integrationsutbildning för invandrare med fem miljoner euro. Finansieringen uppgår årligen till sammanlagt 11,83 miljoner euro, vilket motsvarar behovet av integrationsfrämjande utbildning för cirka 4 000 studerande.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2022.

Mer information: 
regeringsrådet Kirsi Lamberg,  tfn 02953 30397
undervisningsrådet Annika Bussman, tfn 02953 30407