Hyppää sisältöön

Kotouttavan koulutuksen rahoitus turvataan vapaassa sivistystyössä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2021 13.46
Tiedote
Lähikuva kirjoittavasta ihmisestä.

Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen valtionosuusrahoitus erotetaan omaksi kokonaisuudekseen vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä. Valtioneuvosto antoi torstaina 2.9. eduskunnalle hallituksen esityksen vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta. 

Uudistuksella parannetaan maahanmuuttajien yhdenvertaista kohtelua yhteiskunnassa, kun koulutus rahoitetaan jatkossa vastaavalla tavalla kuin muukin pysyväisluonteinen koulutus koulutusjärjestelmässä. Muutosten myötä vuosittain toistuvia avustushakemuksia ei enää tarvitse tehdä.  

– Laadukas ja riittävä kieli- ja muu koulutus on elintärkeää, jotta Suomeen muuttavat ihmiset pääsevät mukaan yhteiskunnan arkeen ja työelämään. Sen vuoksi on selvää, että kotouttavan koulutuksen rakenteiden on oltava kunnossa, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Hallituksen 29.5.2021 tekemällä kehyspäätöksellä on lisätty maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen valtionrahoitusta viidellä miljoonalla. Rahoitus on vuosittain yhteensä 11,83 miljoonaa euroa, jolla voidaan vastata noin 4 000 opiskelijan kotouttavan koulutuksen tarpeeseen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa.

Lisätietoja: 
hallitusneuvos Kirsi Lamberg, puh. 02953 30397
opetusneuvos Annika Bussman, puh. 02953 30407