Hyppää sisältöön

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.8.2017 16.57
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä korkeakoulujen kanssa linjannut korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä. Korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa opintojen aloitusta. Todistusarvosanoihin perustuvaa opiskelijavalintaa lisätään. Pääsykokeita muutetaan siten, etteivät ne edellytä hakijoilta pitkää valmentautumista. Hakeminen helpottuu ja tarve osallistua valmennuskursseille poistuu.

– Olemme korkeakoulujen kanssa hyvässä yhteistyössä sopineet kehittämistoimista, jotka selkeyttävät ja helpottavat korkeakoulutukseen hakeutumista. Korkeakouluihin voi entistä useammin hakea ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella ilman muita suorituksia.  Opiskelijavalinta pääsykokeiden avulla on kuitenkin edelleen mahdollista, mutta pääsykokeisiin valmistautuminenkin kevenee, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sanoo.

Korkeakoulujen tulossopimusten 2017–2020 mukaisesti yliopistot ja ammattikorkeakoulut ottavat vuoteen 2018 mennessä käyttöön opiskelijavalinnan, joka ei edellytä hakijalta pitkää valmentautumista.

Pidemmällä aikavälillä korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintojaan vuoteen 2020 mennessä siten, että kulttuuri- ja taidealoja lukuun ottamatta nykyistä merkittävästi suurempi osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla.  Todistusvalinnalla täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville. Uudistusta tukee myös se, että ylioppilastutkinnon hyväksyttyjen kokeiden uusimismahdollisuuksia lisätään.

Korkeakoulut päättävät, valitsevatko ne vuodesta 2020 alkaen todistusvalinnalla opiskelijoita ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon todistuksen perusteella vai vain ylioppilastutkinnon perusteella. Korkeakoulut tiedottavat vuonna 2020 sovellettavista valintaperusteista viimeistään syksyllä 2018.

Todistusvalinnan lisäksi järjestetään jatkossakin valintakokeita niille, joita ei voida valita todistuksen perusteella. Korkeakoulut luopuvat yhteispistevalinnasta, jossa valinta perustuu sekä todistukseen, että pääsykokeeseen. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut kehittävät useille aloille yhteisiä pääsykokeita. Kokeissa arvioidaan valmiuksia ja kyvykkyyttä korkeakouluopintoihin, mutta ei korkeakouluopintojen sisältöjä. Todistusvalinnassa valituille tai pääsykokeen osana voidaan lisäksi järjestää soveltuvuuskoe, jos se on kyseisessä koulutuksessa tutkimustiedon pohjalta perusteltua.

– Opiskelijavalintojen kehittämisessä otetaan huomioon myös mahdollisuudet elinikäisen oppimiseen. Se, että avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen kautta voisi elämän eri vaiheissa päästä tutkinto-opiskelijaksi on tästä hyvä esimerkki, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sanoo.

Korkeakoulut kehittävät korkeakouluissa jo opiskelevien mahdollisuuksia vaihtaa alaa tai korkeakoulua opintojen aikana. Korkeakoulut valitsevat opiskelijoita avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Elinikäisen oppimisen turvaamiseksi kehitetään tutkinnon jo suorittaneille reittejä uusiin korkeakouluopintoihin.

Korkeakoulut tekevät valintaperusteita koskevat päätökset jatkossa siten, että erityisesti todistusten hyödyntämisen osalta valintaperusteet ovat toisen asteen opinnot aloittavien tiedossa. Korkeakoulut tiedottavat tulevien vuosien valintaperusteista opintopolku.fi-palvelun kautta.

Opiskelijavalintojen kehittäminen on osa hallituksen kärkihanketta Nopeutetaan siirtymistä työelämään

Lisätietoja:

- kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, p. 0295 3 30182

- opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen, p. 0295 3 30335

- ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, p. 0295 3 30117

 

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kärkihankkeet