Hyppää sisältöön

Korkeakoulutuksen digitaalinen palveluympäristö ja korkeakoulupedagogisen ja ohjausosaamisen kehittäminen

Avustus

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaan ”korkeakoulujärjestelmää kehitetään oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Eri statuksella toimivat oppijat – tutkinto-opiskelijat, elinikäiset oppijat ja opiskelupaikkaa vaille – voisivat opiskella joustavasti opintoja kaikkien Suomen korkeakoulujen tarjonnasta organisaatiorajoista ja maantieteellisistä rajoituksista riippumatta.” Alustamainen yhtenäinen toimintatapa edellyttää koordinoitua yhteisen palvelukokonaisuuden kehittämistä.

Unifi ja Arene ovat laatineet yhteisen vision korkeakoulujen digitaalisen palveluympäristön kehittämiseksi. Koronapandemia on entisestään korostanut digitaalisten ratkaisujen merkitystä korkeakoulujen toiminnassa. Yhteisellä digivisiolla vastataan hallitusohjelman tavoitteisiin kehittää korkeakoulujärjestelmää oppijan ja jatkuvan oppimisen alustaksi. Digitaalisuus mahdollistaa ajasta, paikasta ja opiskelijan statuksesta riippumattomat koulutuspolut opiskelijoille. Olennaista on myös avoimuus kaikille. Alustamainen yhtenäinen toimintatapa edellyttää koordinoitua yhteisen palvelukokonaisuuden kehittämistä. Toimintamallin pohjana on jaettu tieto. Korkeakoulujen oppimisen digitaalisten ympäristöjen kehittämisen tavoitteena on avata oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön mahdollistaen pedagogiikan kehittämisen ja korkeakoulujen toimintatapojen uudistumisen.  

Tämän avustuksen tuella käynnistettävän digivision toimeenpanon tavoitteena on tehdä Suomesta joustavan opiskelun mallimaa ja parantaa samalla maamme kansainvälistä kilpailukykyä huomattavasti rakentamalla globaalilla tasolla edelläkävijyyttä tukeva toimintamalli.

Korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämisellä tuetaan korkeakoulujen kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että merkittävä osa korkeakoulujen henkilöstöstä on kehittänyt osaamistaan korkeakoulupedagogiikan, pedagogisen johtamisen, opintojen ohjauksen ja hyvinvointiosaamisen alueilla. Tällä avustuksella käynnistyvä kehittämistyö tukee korkeakouluyhteisön osaamista, valmiuksia ja hyvinvointia digitaaliseen toimintakulttuuriin siirryttäessä.

Hakuaika alkaa 20.5.2020 ja päättyy 15.9.2020 klo 16.15.

Tässä haussa voidaan myöntää erityisavustuksena enintään 20 miljoonaa euroa tavoitteen mukaiseen toimintaan. Päätökset pyritään tekemään lokakuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001).

Lisätietoja

Johtaja
Birgitta Vuorinen
p. 0295 330 335
[email protected]

Tukea teknisiin kysymyksiin saa asiointipalvelusta

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.